Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.8.2
JEL: G21, H53, H81, K39

Finansowanie zwrotne przez Bank Gospodarstwa Krajowego inwestycji objętych rządowym programem popierania budownictwa mieszkaniowego — wybrane zagadnienia

Dokonane w 2016 r. zmiany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego umożliwiły realizację, z wykorzystaniem metod właściwych dla działalności bankowej, kolejnego rządowego programu mieszkaniowego o wyraźnie wyznaczonych granicach podmiotowych i przedmiotowych. Jest to program wspierania rozwoju społecznego budownictwa czynszowego, w tym jego istotnej części dedykowanej osobom o umiarkowanych dochodach, które nie są zainteresowane zaspokojeniem swoich potrzeb mieszkaniowych w drodze nabycia prawa własności lokali mieszkalnych. Celem artykułu jest analiza i ocena regulacji prawnych dotyczących mechanizmu zwrotnego finansowania tzw. przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych realizowanych przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółki gminne. W prawnej konstrukcji mechanizmu zwrotnego finansowania, stosowana jest forma kredytu udzielanego na warunkach preferencyjnych odnoszących się przede wszystkim do zasad jego oprocentowania oraz okresu spłaty. Efekty ilościowe i wartościowe osiągnięte w połowie 10-letniego okresu realizacji tego programu potwierdzają, że interwencja prawodawcy w konstrukcję mechanizmu zwrotnego finansowania była uzasadniona i spowodowała wzrost zainteresowania inwestorów. Utrzymanie tej tendencji wymaga jednak dalszego doskonalenia regulacji prawnych, które stanowią ważny element Narodowego Programu Mieszkaniowego przyjętego w 2016 r. 

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: program rządowy; społeczne budownictwo mieszkaniowe; przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane; kredyt; preferencje

Bibliografia

Bibliografia/References
Białończyk, W., & Nowak M. (2006). Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w obsłudze sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, (19), 145–168.
Bugajska, B., & Iwański, R. (2018). Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych niesamodzielnych osób starszych — w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej, (1–2), 13–25. https://doi.org/10.24917/24500232.192
Filipowicz, T., & Stawiarz, M. (2020). Możliwość rezygnacji przez TBS-y z działalności w formule towarzystw budownictwa społecznego. Nieruchomości, (6), 18–21.
Jelonek-Jarco, B. (2021). Wyodrębnianie nieruchomości lokalowej — zagadnienia z praktyki. Rejent, (8), 50–69.
Ofiarska, M. (2017). Gminy i spółki gminne w rządowym programie popierania budownictwa mieszkaniowego. Ekonomiczne Problemy Usług, (4), 191–203. https://doi.org/10.18276/epu.2017.129-16
Ofiarski, Z. (2021). Prawo bankowe. Wolters Kluwer.
Powałowski, A., & Przeszło, E. (2020). Wsparcie przedsiębiorców w warunkach epidemii i kryzysu. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (6), 2–9. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.6.1
Rataj, Z., Iwański, R., & Bugajska, B. (2018). Społeczne budownictwo mieszkaniowe wobec starzenia się polskiego społeczeństwa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1), 287–300. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.22
Skuza, S. (2015). Propozycje zmian w otoczeniu regulacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ponoszenia obciążeń publicznoprawnych. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, XXII, 205–213.
Sobczak, M. (2021). Skuteczność Narodowego Programu Mieszkaniowego w zakresie społecznej polityki mieszkaniowej. Studia BAS, (2), 113–128. https://doi.org/10.31268/studiabas.2021.19
Surówka, M. (2017). Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, (485), 440–452. https://doi.org/10.15611/pn.2017.485.35
Tracz, G. (2019). Kredyt jako typ umowy. Transformacje Prawa Prywatnego, (4), 81–138.
Żelazna, A. (2021). Zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, cz. I. Nieruchomości, (5), 8–12.
Żukowski, M. (2012). Ocena działalności Banku Gospodarstwa Krajowego w kontekście jego zadań i potrzeb polskiej gospodarki. Studia Ekonomiczne — Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, (105), 507–515.

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę