Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Małgorzata Agata Panek
ORCID: 0000-0002-9275-6838
Dr Małgorzata Agata Panek Adiunkt w Zakładzie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, wspólnik w Kancelarii Adwokackiej Panek w Płocku, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości, prawa rolnego, leśnego oraz cywilnego.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.11.5
JEL: K400

Celem artykułu jest ocena rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw w zakresie legalizacji samowoli budowlanych. Powołany akt stanowi kolejny przykład działań ustawodawcy ukierunkowanych na ograniczenie liczby samowoli budowlanych w Polsce. W odróżnieniu od dotychczas obowiązującej regulacji ustawa tworzy jedno, czytelne postępowanie legalizacyjne, wprowadzając jednocześnie nieznaną prawu budowlanemu uproszczoną procedurę legalizacji tzw. starych samowoli budowlanych. Legalizacja nadal pozostaje zjawiskiem negatywnie ocenianym przez ustawodawcę, połączonym z obowiązkiem uiszczenia opłaty legalizacyjnej. W ustawie zabrakło rozwiązań usprawniających wykrywanie samowoli budowlanych oraz egzekucję nakazów rozbiórki. Uzasadnione wątpliwości jurydyczne, w aspekcie zgodności z zasadą równości wobec prawa wywołuje także sformułowanie przepisów poświęconych legalizacji samowoli, w których od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.

Słowa kluczowe: samowola budowlana; obiekt budowlany; legalizacja

Dr Małgorzata Agata Panek

Adiunkt w Zakładzie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, wspólnik w Kancelarii Adwokackiej Panek w Płocku, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości, prawa rolnego, leśnego oraz cywilnego.