Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Małgorzata Sieradzka
Małgorzata Sieradzka
Adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H.Chodkowskiej, specjalizuje się w szczególności w prawie gospodarczym, prawie konkurencji, prawie konsumenckim. Współautorka pierwszego na rynku wydawniczym komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumntów, autorka komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Autorka
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.1
JEL: K2 (artykuł w języku angielskim)

Celem zmian wprowadzonych przez ustawę

z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ogra-
niczenia obciążeń regulacyjnych, nazywaną ustawą de-
regulacyjną, stało się ograniczenie zbędnych i nad-
miernych obciążeń regulacyjnych. Nowe przepisy mają

usprawnić sukcesję przez umożliwienie lub usprawnie-
nie wykonywania praw w stosunku do majątku przed-
siębiorstwa, w sytuacji gdy udział w przedsiębiorstwie

wejdzie do spadku po zmarłym małżonku przedsię-
biorcy jednoosobowego. Ustawa deregulacyjna zakła-
da nowelizację ustawy o zarządzie sukcesyjnym przed-
siębiorstwem osoby fizycznej w celu ograniczania nad-
miernych i nieadekwatnych obciążeń regulacyjnych,

w szczególności tych o charakterze administracyjnym.

Słowa kluczowe: przedsiębiorca; sukcesja; akty uprawniające; decyzja związana z przedsiębiorstwem; tymczasowy przedstawiciel

Adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H.Chodkowskiej, specjalizuje się w szczególności w prawie gospodarczym, prawie konkurencji, prawie konsumenckim. Współautorka pierwszego na rynku wydawniczym komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumntów, autorka komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym glos do orzeczeń SN w miesięczniku "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego".