Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.1
JEL: K2 (artykuł w języku angielskim)

Zmiany wprowadzone przez ustawę deregulacyjną w zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Celem zmian wprowadzonych przez ustawę

z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ogra-
niczenia obciążeń regulacyjnych, nazywaną ustawą de-
regulacyjną, stało się ograniczenie zbędnych i nad-
miernych obciążeń regulacyjnych. Nowe przepisy mają

usprawnić sukcesję przez umożliwienie lub usprawnie-
nie wykonywania praw w stosunku do majątku przed-
siębiorstwa, w sytuacji gdy udział w przedsiębiorstwie

wejdzie do spadku po zmarłym małżonku przedsię-
biorcy jednoosobowego. Ustawa deregulacyjna zakła-
da nowelizację ustawy o zarządzie sukcesyjnym przed-
siębiorstwem osoby fizycznej w celu ograniczania nad-
miernych i nieadekwatnych obciążeń regulacyjnych,

w szczególności tych o charakterze administracyjnym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: przedsiębiorca; sukcesja; akty uprawniające; decyzja związana z przedsiębiorstwem; tymczasowy przedstawiciel

Bibliografia

Bieluk, J. (2018). Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz (The Act on the succession administration of
an enterprise of a natural person. Commentary), Warsaw.
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (The Act on the succession administration of an enterprise of a natural
person), the Official Journal of Laws of the Republic of Poland 2018, item 1629, 2019 item 1495)
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (The Act on
the succession administration of an enterprise of a natural person and other facilitations in the succession of the enterprises), the Official
Journal of Laws of the Republic of Poland 2019, item 1495; as an Act — justification of an act.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę