Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.8.8
JEL: K00, K34, K40

Odmowa wszczęcia postępowania podatkowego — glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5.07.2018 r. (I FSK 1277/16)

Glosa stanowi krytykę podjętego przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia dotyczącego wydania przez organ podatkowy postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego w przypadku postępowania wszczynanego na wniosek. W związku z tym analizie poddano zakres uprawnień strony w postępowaniu podatkowym oraz charakter postępowania w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług. Na jej podstawie stwierdzono, że postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, wydane w myśl art. 165a § 1 o.p., dotyczy wyłącznie postępowań wszczynanych na wniosek. Nie jest zatem dopuszczalna odmowa wszczęcia postępowania w sprawie o zaliczenie zwrotu podatku na poczet wskazanych przez podatnika zobowiązań.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: postępowanie podatkowe; odmowa wszczęcia postępowania; zwrot podatku

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Adamiak, B. (2017). W: B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław: Unimex.

Borkowski, J., Krawczyk, A. (2020). Postępowanie zwykłe. Przedmiot postępowania zwykłego W: red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne. Warszawa: C.H.Beck.

Dawidowicz, W. (1962). Ogólne postępowanie podatkowe. Zarys systemu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dowgier, R. (2014). Ordynacja podatkowa w praktyce gminnych organów podatkowych — stan obecny i kierunki zmian. Warszawa: Taxpress.

Hanusz, A. (2006). Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego. Kraków: Zakamycze.

Hanusz, A. (2020). Miejsce prawa finansowego w systemie prawa polskiego. Państwo i Prawo, (7), 3–24.

Janowicz, Z. (1995). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Longchamps, F. (1964). O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis, (19).

Służewski, J. (1974). Postępowanie administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Szczęśniak, P. (2018). Wykładnia pojęć prawa cywilnego w rekonstrukcji norm prawa podatkowego a postulat spójności i pewności porządku prawnego. W: A. Kaźmierczyk, A. Franczak (red.), Zasada pewności w prawie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zubrzycki, J. (2017). W: B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wrocław: Unimex.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę