Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.10.6
JEL: K22, K34
Wojciech Morawski ORCID: ORCID 0000-0002-2396-9434 , e-mail: wmoraw|umk.pl| |wmoraw|umk.pl
Jacek Wantoch-Rekowski ORCID: 0000-0002-1606-7790 , e-mail: rekowski|umk.pl| |rekowski|umk.pl

Opodatkowanie i oskładkowanie napiwków — glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13.09.2018 r. (II UK 343/17)

Przedmiotem glosy jest wyrok Sądu Najwyższego z 13.09.2018 r., w którym dokonano kwalifikacji prawnej napiwku — na płaszczyźnie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Orzeczenie nie może być uznane za prawidłowe, ponieważ Sąd Najwyższy sformułował tezę o źródłach finansowania podatku i składek bez odwołania się do przepisów, poprzestając na intencjach „napiwkodawcy” jako kluczowym czynniku kształtującym prawa i obowiązki płatnika.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: napiwek; podatek dochodowy od osób fizycznych; składki na ubezpieczenia społeczne

Bibliografia

Bartoszewska M. (2015). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, J. Wantoch-Rekowski (red.), Warszawa.

Borszowski P. (2005), Glosa do wyroku NSA z 14.11.2003 r., I SA/Łd 1493/2002. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (3), 122–124.

Brzeziński (2013), Glosa do wyroku NSA z 4.09.2012 r. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (1), 403–405.

Dziwota K. (2007). W: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, J. Wantoch-Rekowski (red.), Toruń–Warszawa.

Florek L. (2010), Prawo pracy, Warszawa.

Lasiński-Sulecki K., Morawski W. (2015). Opodatkowanie napiwków podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (6), 518–529.

Liszcz T. (2018). Prawo pracy, Warszawa.

Piecyk K (2019). W: Meritum Prawo Pracy 2019, K. Jaśkowski (red.), Warszawa.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę