Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd istotnego dla obrotu gospodarczego orzecznictwa Sądu Najwyższego wydanego w 2021 r.

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja najważniejszego orzecznictwa Sądu Najwyższego wydanego w 2021 r. w sprawach o istotnym znaczeniu dla obrotu gospodarczego. Orzeczenia te nie mają, co prawda, mocy powszechnie obowiązującej, niemniej siłą autorytetu Sądu Najwyższego mogą wpływać na rozstrzygnięcia wydawane przez sądy powszechne w podobnych sprawach. Przytoczone orzeczenia dotyczą tak istotnych zagadnień jak: wykładnia Prawa zamówień publicznych, sposób liczenia terminów przedawnienia, zagadnienia dotyczące Prawa własności przemysłowej w zakresie znaków towarowych, dopuszczalność kwestionowania konstytutywnych wpisów w księdze wieczystej, a także kary umowne czy kwestie związane z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi. Autor najpierw przytacza treść orzeczenia wraz z fragmentem uzasadnienia, a następnie opatruje je komentarzem.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: Sąd Najwyższy; sprawy gospodarcze; orzecznictwo

Bibliografia

Bibliografia/References

Adamus, R. (2019). Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. C.H.Beck.

Feliga, P. (2020). W: A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), System prawa handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. C.H.Beck.

Gil, I. (red.) (2021). Meritum. Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe. Wolters Kluwer Polska.

Katner, W. J. (2020). W: M. Stec (red.), System prawa handlowego. Tom 5A. Prawo umów handlowych. C.H.Beck.

Lemkowski, M. (2019). W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353–626. C.H.Beck.

Nowak, H., & Winiarz, M. (red.) (2021). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Urząd Zamówień Publicznych.

Żelechowski, Ł. (red.) (2021). Prawo własności przemysłowej. Komentarz. W: K. Osajda (red.), Komentarze Prawa Prywatnego, Legalis.

Pieróg, J. (2015). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. C.H.Beck.

Radwański, Z. (red.) (2008). System prawa prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne — część ogólna. C.H.Beck, Instytut

Zimmerman, P. (2022). Prawo upadłościowe. Prawo restrukuryzacyjne. Komentarz. C.H.Beck.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę