Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.5.3
JEL: K22, K41

Przejęcie majątku prostej spółki akcyjnej przez oznaczonego akcjonariusza

Artykuł dotyczy całkowicie nowego w prawie spółek kapitałowych sposobu zakończenia bytu prawnego prostej spółki akcyjnej, jaką jest przejęcie majątku tej spółki przez jej akcjonariusza. Autor zasadniczo pozytywnie ocenia tę instytucję, formułuje jednak dwa podstawowe zastrzeżenia. Po pierwsze, kwestionuje prawidłowość przyjęcia uprawdopodobnienia pokrzywdzenia wierzyciela jako negatywnej przesłanki przejęcia majątku. O ile uprawdopodobnienie może być wystarczające na poziomie wniosku o udzielenie zezwolenia i na etapie sprzeciwu wierzyciela, o tyle może być ono nieefektywne w przypadku konieczności oceny przesłanek przejęcia po wniesieniu sprzeciwu, a więc w razie sporu co do faktu. Oznacza to pozbawienie sądu możliwości oceny materiału dowodowego, a przez to faktycznie zmniejsza efektywność całej regulacji. Zdaniem autora wątpliwości budzi także koncepcja ochrony interesów pozostałych akcjonariuszy, którym nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przejęcia, a jedynie prawo zaskarżenia uchwały. Rozwiązaniem bardziej efektywnym byłoby wyraźne wyłączenie możliwości zaskarżenia uchwały tylko z uwagi na kwestionowanie wartości spłaty i przyznanie także akcjonariuszom prawa do złożenia sprzeciwu.

Słowa kluczowe: prosta spółka akcyjna; rozwiązanie prostej spółki akcyjnej; przejęcie majątku

Bibliografia

Bibliografia/References

Dumkiewicz, M. (2020). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Lex.

Kozieł, G. (2020). Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 3001–300141 k.s.h. Legalis.

Nowacki, A. (2018). Struktura majątkowa projektowanej prostej spółki akcyjnej. Przegląd Prawa Handlowego, (4).

Opalski, A. (2019). Prosta spółka akcyjna — nowy typ spółki handlowej (część II). Przegląd Prawa Handlowego, (12).

Osajda, K. (2019). Prawo spadkowe (w) przyszłości. Monitor Prawniczy, (2).

Szajkowski, A., & Tarska, M. (2005). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, & J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do art. 151–300. C.H.Beck.

Zdanikowski, P. (2011). Prawo udziałowe w spółce z o.o. Difin.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę