Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.5.2
JEL: K21, K23, K33, K34

Punkt odniesienia podczas oceny selektywności krajowych środków niepodatkowych w prawie pomocy państwa Unii Europejskiej

Stosowanie kryterium selektywności stanowiącego jedną z przesłanek występowania pomocy państwa w prawie Unii Europejskiej jest uznawane za powodujące najwięcej problemów w praktyce, gdyż jeżeli badany środek jest kierowany do szerszej grupy niż konkretnie wskazani adresaci, konieczne jest wyznaczenie punktu odniesienia, normalnych warunków, na tle których można dokonać oceny, czy niektóre podmioty są traktowane korzystniej. Celem niniejszego artykułu jest analiza istniejącego orzecznictwa europejskiego i praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej dotyczącego interpretacji kryterium selektywności, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji podejścia zauważalnego w najnowszym dorobku, i na tej podstawie weryfikacja hipotezy, że standard interpretacyjny stosowany do oceny środków niepodatkowych jest koncepcyjnie nieadekwatny, a zauważalny kierunek zmian nie daje szans na naprawę istniejących mankamentów. Na tej podstawie autor formułuje postulat dotyczący modyfikacji interpretacji w celu uzyskania większej przejrzystości i zmniejszenia arbitralności w postępowaniach z zakresu pomocy państwa.

Słowa kluczowe: prawo Unii Europejskiej; pomoc państwa; selektywność; ogólna struktura systemu; rynek właściwy

Bibliografia

Bibliografia/References

Ahlborn, C., & Berg, C. (2004). Can State aid learn from antitrust? The need for a greater role for competition analysis under the State aid rules. W: A. Biondi, P. Eeckhout, & L. Flynn (red.), The law of State aid in the European Union. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199265329.003.0002

Bacon, K. (red.) (2017). European Union law of State aid. Oxford University Press.

Baker, J. B. (2007). Market definition: An analytical overview. Antitrust Law Journal, 74(1), 129–173.

Biondi, A. (2010). The rationale of State aid: A return to orthodoxy. Cambridge Yearbook of EU Law, 12, 35–52. https://doi.org/10.5235/152888712802636139

Budd, L., & Ison S. (red.) (2014). Low cost carriers: Emergence, expansion and evolution. Routledge.

Hildebrand, D. (2016). The role of economic analysis in EU competition law: The European School. Wolters Kluwer.

Faull, J., & Nikpay, A. (red.) (2014). Faull and Nikpay: The EU law of competition. Oxford University Press.

Fox, E., & Gerard, D. (red.) (2017). EU competition law: Cases, texts and context. Edward Elgar.

Hofmann, H. C. H., & Micheau, C. (red.) (2017) State Aid Law of the European Union. Oxford University Press.

Kociubiński, J. (2018). Selektywna korzyść krajowych środków podatkowych w prawie pomocy publicznej Unii Europejskiej. Europejski Przegląd Sądowy, (11), 10–15.

Kociubiński, J. (2020). Toxic relationship? Competition law scrutiny of airport-airline agreements — possibilities and challenges. European Competition Law Review, 41(5), 251–259

Nicolaides, P., & Rusu I. E. (2012). The concept of selectivity: An ever wider scope. European State Aid Law Quarterly, 11(4), 791–803. https://doi.org/10.21552/ESTAL/2012/4/314

Nykiel-Mateo, A. (2009). Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym. Wolters Kluwer.

Quigley, C. (red.) (2015). European State aid law and policy. Hart Publishing.

Robertson, V. H. S. E. (2020). Competition law's innovation factor: The relevant market in dynamic contexts. Oxford: Hart Publishing.

Romariz, C. (2014). Revisiting material selectivity in EU State aid law — or „The Ghost of Yet-To-Come”. European State Aid Law Quarterly, 13(1), 3–50. https://doi.org/10.21552/estal/2009/4/150

Rossi-Maccanico, P. (2013). EU review of direct tax measures: Interplay between fundamental freedoms and State aid control. EC Tax Review, 1, 19–28. https: //doi. org/10.54648/ecta2013003

Ruechardt, C. (2018). EU State aid control of infrastructure funding. Wolters Kluwer.

Säcker, F. -J., & Montag, F. (red.) (2016) European State aid law: A commentary. C.H.Beck, Hart Publishing, Nomos.

Temple Lang, J. (2014). EU State aid rules — The need for substantive reform. European State Aid Law Quarterly, 13(4), 440–453. https://doi.org/10.21552/estal/2013/3/369

Witt, A. C. (2017). The more economic approach to EU antitrust law. Hart Publishing.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę