Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.1
JEL: K15, K20, K22, K33
Piotr Pinior ORCID: 0000-0003-2084-0425 , e-mail: piotr.pinior|us.edu.pl| |piotr.pinior|us.edu.pl

Remuneration policy and remuneration report in listed companies

Polityka wynagrodzeń i raport wynagrodzeń w spółkach publicznych

Due to the amendment to the Act of 29 July 2005 on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading, and listed companies introduced by the Act of 16 October 2019, a new obligation was imposed in listed companies on the shareholders' meeting to adopt a remuneration policy and the supervisory board to draw up a remuneration report. The first issue to be considered in this paper will be selected aspects concerning the adoption of a remuneration policy by the shareholders' meeting and its implications for the remuneration system of members of the management board and supervisory board, as well as its implications for concluding contracts with management board members. The second issue will concern the remuneration report with respect to liability towards the company.

Na podstawie ustawy z 16.10.2019 r. zmieniającej ustawę z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na spółki publiczne nałożono nowy obowiązek w postaci przyjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń oraz obowiązek sporządzania przez radę nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z podejmowaniem uchwały przez walne zgromadzenie w sprawie polityki wynagrodzeń i jej skutków w zakresie systemu wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych oraz zawierania umów z członkami zarządów. Przedstawiona także zostanie problematyka sporządzania sprawozdania z wynagrodzeń i związanej z tym odpowiedzialności.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: listed company; remuneration policy; remuneration report (spółka publiczna; polityka wynagrodzeń; sprawozdanie z wynagrodzeń)

Bibliografia

Bibliografia/References

Gerner-Beuerle, C., Schillig, M. (2019). Comparative Company Law. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1111/1468-2230.12513

Kidyba, A. (2017). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Vol. II. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kidyba, A. (2020). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Vol. II. Warszawa: Lex/el.

Kosmin, L., Roberts, C. (2020). Company Meetings and Resolutions. Law, Practice, and Procedure. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198832744.001.0001

Opalska, D. (2015). Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych. Warszawa: C.H.Beck.

Opalski, A. (2016). In: A. Opalski (ed.), Kodeks spółek handlowych. Vol. IIIA. Warszawa: C.H.Beck.

Oplustil, K. (2010). Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej. Warszawa: C.H.Beck.

Pinior, P. (2013). Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa: C.H.Beck.

Pinior, P. (2108). Remuneration policy in listed company. In: P. Pinior, W. Wyrzykowski, M. Żaba (eds), Evolution of Private Law. New perspectives. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A., Szwaja, J. (2008). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Vol. III. Warszawa: C.H.Beck.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę