Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.5.3
JEL: K22, K33, K34 (artykuł w języku angielskim)

Spółka holdingowa jako szczególna forma optymalizacji podatkowej wykorzystywana w wybranych państwach europejskich

Przedmiotem artykułu jest spółka holdingowa wykorzystywana przez podmioty powiązane kapitałowo transgranicznie. Wykorzystanie tego mechanizmu jest istotnym rozwiązaniem wykorzystywanym w strategiach optymalizacji podatkowej. Efektywność podatkowa tego rozwiązania jest ściśle związana z wybranymi jurysdykcjami podatkowymi w Europie. Niewątpliwie jest to rozwiązanie nowatorskie i mające charakter hybrydowy.

W artykule poddany został analizie wieloaspektowy charakter wykorzystywania spółki holdingowej. Specyfika ustawodawstw podatkowych w poszczególnych państwach europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem rajów podatkowych) będzie miała kluczowe znaczenie dla efektywności podatkowej spółki holdingowej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: międzynarodowe prawo podatkowe; planowanie podatkowe; spółka holdingowa

Bibliografia

Chetcuti Dimech, F. (2006). Tax Planning in Malta. Tax Planning International, European Union Focus, 11.
Endres, D., Schreiber, C., Dorfmueller, P. (2006). Holding Companies are Key International Tax Planning, International Tax Review, 1.
Gajewski, D. J. (2017). Holding. International Taxation in the European Union, Warsaw: OW SGH.
Lener, M. (2000). Limitation of the National Power of Taxation by the fundamental Freedoms and Non-Discrimination Clauses of the EC Treaty,
EC Tax Review, 1.
Meuseen Gerard, T. K. (1999), The Principle of Equality in European Taxation, Amsterdam: Kluwer Law International.
O'Donnell, K. (2006). Soparfi take advantage of participation exemption, International Tax Review, No. 11.
Orlov, M. (2005). The Concept of Tax Haven: A Legal Analysis, London,
Peters, C., Snellaars, M. (2001). Non-Discrimination and Tax Law: Structure and Comparison of the Various Non-Discrimination Clauses, EC
Tax Review, 1.
Schaffner, J. (2006), Basic Principles of Luxembourg Taxation, Allan & Overy LLP.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę