Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Unijne reguły konkurencji i ochrona środowiska

Artykuł dokonuje analizy unijnych reguł konkurencji pod kątem realizacji celów związanych z ochroną środowiska. Podejmuje badania mające na celu ustalenie, czy unijny prawodawca określił, który z wymienionych celów przeważa nad drugim, czy też cele te są względem siebie równorzędne. W artykule dokonano także zbadania, w jaki sposób cele związane z ochroną środowiska, które nie mają wymiaru ekonomicznego, mogą być zestawione na przykład z przesłankami wyłączenia indywidualnego spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, które mają właśnie wymiar ekonomiczny.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska; unijne reguły konkurencji; wyłączenie spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Bibliografia

van den Bergh, R., Camesasca P. (2001). European Competition Law and Economics: A Comparative Perspective, Intersentia N.V., Antwerpen-Groningen-Oxford.

Kingston S. (2012). Greening EU Competition Law and Policy, Cambridge University Press.

Kingston S. (2010). Integrating Environmental Protection and EU Competition Law: Why Competition isn't special, European Law Journal, 16.

Maziarz A. (2014). Do Non-Economic Goals Count in Interpreting Article 101 (3) TFEU? European Competition Journal, 10.

Monti G. (2016). Article 81 EC and public policy, Common Market Law Review, 39.

Nowag J. (2016). Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws, Oxford University Press.

Tari Z. (2010). Competition or environmental protection: is it necessary to choose?, Iustum Aequum Salutare, 6.

Whish R., Bailey D. (2012). Competition Law, Oxford University Press.

Veder H. H. B. (2003). Competition Law and Environmental Protection in Europe; Towards Sustainability? Groningen: Europa Law Publishing.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę