Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wpływ nowelizacji art. 39 k.c. na zasady reprezentowania spółki kapitałowej w umowach pomiędzy spółką a jej członkiem zarządu

Reprezentacja spółek kapitałowych przy czynnościach zawieranych z członkami zarządu stanowi niezwykle istotną i doniosłą praktycznie problematykę. W literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie odnaleźć można wiele przeciwstawnych poglądów dotyczących skutków naruszenia zasad wyrażonych w art. 210 i art. 379 Kodeksu spółek handlowych. Kwestią sporu jest tu możliwość potwierdzania czynności dokonanych z naruszeniem powołanych norm. Sprawa ta nabiera jeszcze bardziej aktualnego znaczenia z uwagi na fakt, że w 2018 r. dokonano nowelizacji w tym zakresie przepisów Kodeksu cywilnego. W artykule podjęto próbę określenia zatem wpływu nowelizacji art. 39 k.c. na zasady reprezentacji spółki kapitałowej w umowach i sporach pomiędzy spółką a jej członkami zarządu.

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa; zarząd; pełnomocnik; reprezentacja spółki

Bibliografia

Allerhand, M. (1999). Kodeks handlowy. Komentarz. Bielsko-Biała.

Bielecki, M. (2002). Zagadnienia związane z reprezentacją spółki z o.o. w umowach z członkami zarządu, Radca Prawny, 2.

Frąckowiak, J. (2008). W: Pyzioł W. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: LexisNexis.

Gorczyński, G. (2018). W: Habdas, M., Fras, M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Tom I, Warszawa: Wolters Kluwer.

Jara, Z. (2017). W: Jara, Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Kidyba, A. (2010). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Tom II, Warszawa: Wolter Kluwer.

Kuniewicz, Z. (1996). O kontrowersjach związanych z reprezentacją spółek kapitałowych na podstawie art. 203 i 374 kodeksu handlowego, Prawo Spółek, nr 11–12;

Leśniak, A. (2010). W: Koźmy, Z., Ożoga, M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Gdańsk: ODDK.

Machnikowski, P. (2016). W: Gniewek, E., Machnikowski, P., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck

Naworski, J. P. (2012). W: Siemiątkowski, T., Potrzeszcz, R. (red.). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Tom 3, Warszawa: Wolters Kluwer.

Pabis, R. (2019). W: Bieniak, J., Nita-Jagielski, G., Oplustil K., Pabis, R., Rachwał, A., Spyra, M., Suliński, G., Tofel, M., Zawłocki, R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C. H. Beck

Pinior, P. (2013). Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa C.H. Beck,

Popiołek, W. (2015). W: Strzępka, J. A. (red.) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.

Popiołek, W. (2008). W: Pyzioł, W. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: LexisNexis.

Rodzynkiewicz, M. (2018). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.

Sołtysiński, S., Moskwa, P. (2016). W: Sołtysiński, S. (red.) System prawa prywatnego. Prawo spółek kapitałowych, Tom 17B, Warszawa C.H. Beck.

Strzępka, J. A., Zielińska, E. (2015). W: Strzępka, J. A. (red.) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa. C.H. Beck.

Szczurowski, T. (2017). W: Jara, Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa C.H. Beck.

 

Akty prawne

Ustawa z 15.09.2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), dalej k.s.h.

Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), dalej k.c.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę