Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.4
JEL: K21, K29, H71

Wykorzystywanie niepublicznych pośredników do realizacji zadań władzy publicznej z perspektywy prawa pomocy państwa

Jednym z aspektów szerokiego zjawiska prywatyzacji zadań publicznych jest wykorzystywanie niepublicznych pośredników, którzy bezpośrednio otrzymują państwowe środki, a w ramach wykonywania zleconych zadań wchodzą w relacje biznesowe z podmiotami trzecimi, przekazując w ten sposób otrzymane od władzy fundusze. Z perspektywy prawa pomocy publicznej rodzi to wyzwania, kiedy działania pośredników będą mogły być przypisane państwu i tym samym kontrolowane w reżimie prawa pomocy publicznej Unii Europejskiej, zwłaszcza jeżeli interes ekonomiczny wspomnianych pośredników jest przynajmniej częściowo uzależniony od rezultatów rozporządzania otrzymanymi środkami państwowymi. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na nasuwające się w tym kontekście pytania, czy i kiedy działania władz publicznych mogą być uznane za racjonalne ekonomicznie inwestycje, zapłatę za usługi zlecone pośrednikowi, kiedy zaś za pomoc w rozumieniu art. 107 TFUE. Czy istniejące ramy prawa pomocy publicznej są w stanie wykryć ewentualne zaburzenia konkurencji i handlu mogące być skutkiem takich relacji?

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: pomoc publiczna; test inwestora rynkowego; przypisanie środka państwu; prywatyzacja zadań publicznych

Bibliografia

Bibliografia/References

Bacon, K. (red.) (2017). European Union Law of State Aid. Oxford: Oxford University Press.

Hoffman, H. C. H., Micheau, C. (red.) (2016). State Aid Law of the European Union. Oxford: Oxford University Press.

Kociubiński, J. (2013). Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Unii Europejskiej. Toruń: TNOiK.

Kociubiński, J. (2018). Comparing the incomparable: a critical view of the applicability of the market economy investor principle to large infrastructure projects. European State Aid Law Quarterly, 17(1), 43–53. https://doi.org/10.21552/estal/2018/1/6

Núnez-Sánchez, R. (2015). Regional public support to airlines and airports: An unsolved puzzle. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 76(93), 93–107. https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.02.005

Piernas López, J. J. (2015). The Concept of State Aid Under EU Law: From internal market to competition and beyond. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198748694.003.0009

Ramos-Pérez, D. (2016). State aid to airlines in Spain: An assessment of regional and local government support from 1996 to 2014. Transport Policy, 49(137), 137–147. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.05.004

Simon, H. A. (1957). Models of man: social and rational; mathematical essays on rational human behavior in society setting. New York: Wiley.

Simon, H. A. (1976). Method and Appraisal in Economics. Cambridge MA: Cambridge University Press.

Szydło, M. (2012). Artykuł 107. W: A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II. Warszawa: Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę