Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.1.2
JEL: K20, K29

Wymóg zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez usługobiorcę jako ograniczenie swobody świadczenia usług w UE

Akcji szczepień przeciw COVID-19 w UE, rozpoczętej na przełomie 2020 i 2021 r., niemal od początku towarzyszy dyskusja na temat dokumentu potwierdzającego fakt otrzymania szczepionki przeciw COVID-19 lub przebycia tej choroby i w konsekwencji uzyskania odporności na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Propozycję wprowadzenia takiego dokumentu, nazwanego unijnym zaświadczeniem cyfrowym, Komisja Europejska przedstawiła w marcu 2021 r. Z punktu widzenia prawa rynku wewnętrznego UE istotny jest materialnoprawny wymóg zaszczepienia się przeciw COVID-19 do celów transgranicznego korzystania z różnego rodzaju usług, którego spełnienie potwierdza unijne zaświadczenie cyfrowe. Celem artykułu jest zbadanie, czy wymóg zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez obywatela państwa członkowskiego UE zamierzającego skorzystać z usług oferowanych w innym państwie członkowskim UE należy uznać za, co do zasady zakazane, ograniczenie swobody świadczenia usług w UE. Wniosek, że tak jest w istocie, umożliwia wskazanie warunków, jakie muszą być spełnione, by przedmiotowy wymóg był zgodny z prawem UE.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: rynek wewnętrzny UE; swoboda świadczenia usług; środki ograniczające; szczepienia przeciwko COVID; certyfikaty szczepień

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Abeyratne, R. (2021). Air Transport and Pandemic Law. Legal, Regulatory, Ethical and Economic Issues. Cham: Springer.

Barcik, J. (2014). Prawo Unii Europejskiej. Warszawa: C.H.Beck.

Cieśliński, A. (2009). Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I. Swobody rynku wewnętrznego. Legalis/el.

Cieśliński, A. (2019). W: D. Kornobis-Romanowska (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom 7. Prawo rynku wewnętrznego. Warszawa: C.H.Beck.

Czaplińska, A. (2015). Znaczenie zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową dla kształtowania koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej w zakresie praw i wolności osobistych. W: G. Baranowska, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat — osiągnięcia i wyzwania na przyszłość. Warszawa: Wolters Kluwer.

Giubilini, A., Savulescu, J. (2019). Vaccination, Risks, and Freedom: The Seat Belt Analogy. Public Health Ethics, 12(3). https://doi.org/10.1093/phe/phz014

Haratsch, A., Koenig, Ch., Pechstein, M. (2012). Europarecht. Tübingen: Mohr Siebeck.

Herdegen, M. (2013). Europarecht. München: C.H.Beck.

Horosz, P. (2008). Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Glosa, (1).

Klafkowska-Waśniowska, K. (2008a). Przegląd orzecznictwa ETS w zakresie swobody świadczenia usług od 1.05.2004 r. do 31.12.2005 r. Europejski Przegląd Sądowy, (10).

Klafkowska-Waśniowska, K. (2008b). Przegląd orzecznictwa w zakresie swobody świadczenia usług z 2006 r. Europejski Przegląd Sądowy, (11).

Klafkowska-Waśniowska, K. (2009a). Przegląd orzecznictwa w zakresie swobody świadczenia usług z 2007 r. Europejski Przegląd Sądowy, (2).

Klafkowska-Waśniowska, K. (2009b). Przegląd orzecznictwa w zakresie swobody świadczenia usług z 2008 r. Europejski Przegląd Sądowy, (8).

Klafkowska-Waśniowska, K. (2011). Przegląd orzecznictwa w zakresie swobody świadczenia usług z 2010 r. (cz. II). Europejski Przegląd Sądowy, (7).

Klafkowska-Waśniowska, K. (2012). Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobody świadczenia usług z 2009 r. Europejski Przegląd Sądowy, (6).

Kucharczyk, M., Dziadosz, W. (2021). Komisja Europejska zaprezentowała system „zielonych certyfikatów”. Duża autonomia dla państw członkowskich. EURACTIV.pl, 17.03.2021, https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/komisja-europejska-pandemia-paszportcyfrowy-certyfikat-szczepien-ursula-von-der-leyen-covid-19-bruksela-polska-wakacje2021-podroze (4.04.2021).

Mossialos, E., Palm, P. (2003). The European Court of Justice and the free movement of patients in the European Union. International Social Security Review, 56(2). https://doi.org/10.1111/1468-246X.00155

Munari, F. (2020). Lifting the Veil: COVID-19 and the Need to Re-Consider Airline Regulation. European Papers, 5(1).

Rolshoven, M. (2002). „Beschränkungen” des freien Dienstleistungensverkehrs. Berlin: Duncker und Humblot.

Schepel, H. (2012). Constitutionalisng the Market, Marketising the Constitution, and to Tell the Difference: On the Horizontal Application of the Free Movement Provisions in EU Law. European Law Journal, 18(2). https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2011.00593.x

Skrzydło-Tefelska, E. (2012). W: D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1–89). Lex/el.

Sokol, T. (2020). Public health emergencies and export restrictions: Solidarity and a common approach or disintegration of the internal market? Common Market Law Review, 57.

Sołtys, A. (2015). Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Szpunar, M., Zachariasiewicz, M. (2008). Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług a działania związków zawodowych — glosa do wyroku ETS z 18.12.2007 r. w sprawie C-341/05 Laval un Partneri Ltd przeciwko Svenska Byggnadsarbetareförbundet i inni oraz do wyroku z 11.12.2007 r. w sprawie C-438/05 ITWF i FSU przeciwko Viking Line i Viking Line Eesti. Europejski Przegląd Sądowy, (7).

Szwarc, M. (2019). W: D. Kornobis-Romanowska (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom 7. Prawo rynku wewnętrznego. Warszawa: C.H.Beck.

Szydło, M. (2007). Ograniczenia działalności gospodarczej odnoszące się do przedsiębiorstw komunalnych a swobody rynku wewnętrznego we Wspólnocie Europejskiej. Samorząd Terytorialny, (6).

Tomkin, J. (2019). W: M. Kellerbauer, M. Klamert, J. Tomkin (red.), Commentary on the EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights. Oxford: Oxford University Press.

Wolska, A. (2021). Koronawirus: Unijne „paszporty zdrowotne” od 15 czerwca. EURACTIVE.pl, 30.08.2021, https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/koronawirus-unijne-paszporty-zdrowotne-od-15-czerwca (4.04.2021).

Wyatt, D. (2008). Horizontal effect of fundamental freedoms and the right to equality after Viking and Mangold, and the implications for Community competence. Croatian Yearbook of European Law and Policy, 4.

Wyrozumska, A. (2016). Prawa i zasady zawarte w Karcie Praw Podstawowych UE a polskie sądy. W: B. Krzan (red.), Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy. Warszawa: C.H.Beck.

Zawidzka-Łojek, A. (2019). W: D. Kornobis-Romanowska (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom 7. Prawo rynku wewnętrznego. Warszawa: C.H.Beck.

 

Strony internetowe/Websites

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/obiektywny.html (13.03.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę