Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Znaczenie wolności gospodarczej przy stanowieniu prawa w Polsce — wybrane problemy

Artykuł poświęcony jest dwóm zagadnieniom. Po pierwsze, omówione jest pojęcie wolności gospodarczej oraz konstytucyjne zasady ograniczania jej przez ustawodawcę. Po drugie, teoria zostaje skonfrontowana z praktyką ustawodawczą w Polsce — zostają poddane analizie trzy przypadki głębokiej ingerencji państwa w wolność gospodarczą: zakaz sprzedaży żywności słodko-słonej w sklepikach szkolnych, przywilej farmaceutyczny (tylko farmaceuci mogą zakładać nowe apteki), nałożenie na kierowców Ubera i tym podobnych platform obowiązku posiadania licencji taksówkarskiej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wolność gospodarcza; interes publiczny; zakaz słodyczy w szkołach; „apteka dla aptekarza”; lex Uber

Bibliografia

Bibliografia/References

Ciapała, J. (2009). Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczecin: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dobiegała, A. (2015). Sklepiki szkolne bez śmieciowego jedzenia. 90 proc. dyrektorów z nich zrezygnuje, Gazeta Wyborcza, 16.07.2015, https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35612,18364624,sklepiki-szkolne-bez-smieciowego-jedzenia-90-proc-dyrektorow.html (14.01.2022).

Drob, D. (2019). Senat zajmie się „lex Uber”. Szef związku zawodowego taksówkarzy: Ustawa jest dziurawa jak sito. Gazeta.pl, 9.05.2019, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24762669,senat-zajmie-sie-lex-uber-szef-zwiazku-zawodowego-taksowkarzy.html (14.01.2022).

Garlicki, L. (2005). Uwaga nr 5 do art. 22. W: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom IV. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Gwiazdowski, R. (2014). Wolność ekonomiczna jest wolnością absolutną. Rzeczpospolita, 6.06.2014, https://archiwum.rp.pl/artykul/1244511-Wolnosc-ekonomiczna--jest-wolnoscia-absolutna.html (14.01.2022).

Kaszubski, R. W., Radzikowski, K. (2000). Wolność gospodarcza i warunki dopuszczalności jej ograniczeń. Część I. Glosa (3), 1–7.

Klecha, K. (2009). Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.

Kosikowski, C. (2005). Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w praktyce stosowania Konstytucji RP. W: C. Kosikowski (red.),

Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Lityński, A. (1988). Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Preisner, A. (2014). Paternalizm a wolność. W: M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki.

Prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szydło, M. (2011). Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe. Bydgoszcz–Wrocław: Oficyna Wydawnicza Branta.

Szydło, M. (2016). Uwaga z nb. 31 i 53 do art. 17. W: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa: Legalis.

Wiącek, M. (2020). Zasada wyłączności ustawy przy ograniczaniu konstytucyjnych wolności i praw. W: A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M. M. Wiszowaty (red.), Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Zdyb, M. (1997). Publiczne prawo gospodarcze. Kraków–Lublin: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę