Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.2.3
JEL: G21, K15

Zwrot kosztów z tytułu bezumownego korzystania z kapitału pieniężnego w przypadku stwierdzenia nieważności (ex tunc) umowy kredytu (cz. 1)

Przedmiotem pierwszej części niniejszego artykułu jest problematyka dotycząca roszczenia kondykcyjnego banków o zwrot kosztów z tytułu bezumownego korzystania przez kredytobiorców z kapitału pieniężnego udostępnionego przez banki w przypadku stwierdzenia nieważności (ex tunc) umowy kredytu. Celem artykułu jest wykazanie — na podstawie analizy dotychczasowego dorobku judykatury — że w przypadku stwierdzenia nieważności ex tunc umowy kredytu bankowi w ramach jego kondykcji należny jest zwrot kosztów z tytułu bezumownego korzystania przez kredytobiorcę z kapitału. Takie ujęcie tematu jest wynikiem tego, że będący przedmiotem niniejszego opracowania problem powstał na gruncie orzecznictwa sądowego (został on niejako „zainicjowany” wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20.02.2020 r.; sygnatura: I ACa 635/19) i jest problemem stricte praktycznym. W niniejszym artykule omówiono powstałe wątpliwości, a także zaproponowano konkretne rozwiązania.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: bezumowne korzystanie z kapitału pieniężnego; bezpodstawne wzbogacenie; nieważność umowy kredytu; roszczenie kondykcyjne

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Dubis, J. (2019). Komentarz do art. 405 k.c. W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Gieroń, P. (2019). Jurydyczne skutki pominięcia klauzul abuzywnych (niedozwolonych, nieuczciwych) w warunkach umów o kredyt indeksowany do waluty obcej (CHF). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (3). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2019.3.11

Jastrzębski, R. (2015). Kredyt hipoteczny w walucie zagranicznej: uwagi na marginesie tzw. frankowiczów. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (9).

Księżak, P. (2020). Komentarz do art. 405 k.c. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2A. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Mularski, K. (2019). Komentarz do art. 410 k.c. W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626. Warszawa: C.H. Beck.

Paleczna, M. (2019). Obowiązki informacyjne konsumentów wobec kredytodawców jako przejaw odpowiedzialności udzielania kredytów. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (1), 8–12. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2019.1.2

Pietrzykowski, K. (2018). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Warszawa: C.H. Beck.

Rzetecka-Gil, A. (2011). Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sokołowski, T. (2014). Komentarz do art. 405 k.c. W: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania — część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Trzaskowski, R. (2018). Komentarz do art. 405 k.c. W: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).

Ustawa z 29.08.1997 r. — Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę