Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.7
JEL: A29, H56, M531

Education of logistic staff for the needs of the Polish Armed Forces — problems and challenges

The study concerns the issues of training logistic staff for the needs of the Armed Forces of the Republic of Poland. The aim of the publication is to identify the needs of training logistic staff in the logistics system of the Polish Armed Forces. The main research problem is expressed in the question: "In what directions should the educational offer of military universities be directed to meet the needs of the modern and future military labor market in the field of logistics?". The article contains the results of own research (expert interviews) and experiences from the implementation of the educational offer of the War Studies University.

Keywords: education of logistics staff; logistics system of Polish Armed Forces; training of logisticians; territorial system of logistic support of forces

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Jałowiec, T. (2020). Paradygmaty logistyki wojskowej. Warszawa: Difin.

Jałowiec, T. i in. (2019). System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Raport 2019, Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Kurek, S. (red.), Smyk, S., Stankiewicz, G., Grala, D. (2017). Specjalność „logistyka wojskowa” jako oferta dydaktyczna Akademii Sztuki Wojennej. Praca naukowo-badawcza. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Liberacki, M. (2016). Rozwój zawodowy oficerów korpusu osobowego logistyki w kontekście bezpieczeństwa państwa. Systemy Logistyczne Wojsk, (44).

Zadorożny, K. (2016) Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

 

Akty prawne/Legal acts

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz.U. z 2009 r., nr 216, poz. 1678 z późn. zm.).

Ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2003, poz. 860).

 

Inne źródła/Other sources

Kursy specjalistyczne w WAT, https://wlo.wat.edu.pl/dydaktyka/kursy-doksztalcajace (31.12.2020).

Oferta Centrum Doskonalenia Kursowego AMW, http://www.wdiom.amw.gdynia.pl/oferta/centrum-doskonalenia-kursowego (31.12.2020).

Kursy organizowane przez LAW, https://www.wojsko-polskie.pl/law/wykaz-kursow (31.12.2020).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
162.00 €
122.00
get subscription