Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Inkluzywna gospodarka światowa – szanse i wyzwania

Iwona Pawlas, Sylwia Talar, Małgorzata Dziembała, Katarzyna Czech
ISBN: 978-83-208-2383-7
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90
Zapytaj

"(...) to pierwsza na polskim ekonomicznym rynku piśmienniczym publikacja naukowa poświęcona w tak kompleksowy, wieloaspektowy, wszechstronny i pogłębiony sposób problematyce wyzwań inkluzywnego rozwoju gospodarki światowej. (…) Monografia sygnalizuje jedne z największych, o ile nie najważniejsze wyzwania stojące przed światowym systemem gospodarczym w XXI wieku, z którymi wszystkie podmioty gospodarki światowej, bez względu na swój poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, muszą się zmierzyć. Wskazuje to na jej unikatowość i nowatorstwo. (…) Książka w sposób naukowy i jednocześnie przystępny oraz przejrzysty przedstawia problem inkluzywnego rozwoju gospodarki światowej i będzie pełnić też rolę popularyzatorską tego ważnego i ważkiego problemu. Ma wszelkie atrybuty, by znaleźć czytelników wśród naukowców, studentów, praktyków i decydentów gospodarczych”.

Z recenzji dr hab. Krystyny Żołądkiewicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego 

Iwona Pawlas

Dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE – pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka ponad 180 publikacji naukowych. Specjalistka z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na problematyce regionalnej integracji gospodarczej, rozwoju ekonomiczno-społecznym i międzynarodowych powiązaniach gospodarek. Od wielu lat aktywnie współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi (prowadziła wykłady m.in. w Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Rosji, a także na Litwie, na Łotwie i w Estonii). Była stypendystką Komisji Europejskiej. Odbyła staż naukowy w Strathclyde University w Glasgow w Wielkiej Brytanii.

Sylwia Talar

Dr Sylwia Talar – pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz gospodarki cyfrowej, zwłaszcza ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, transgranicznym handlu elektronicznym, konkurencyjności międzynarodowej, polityce handlowej i integracji europejskiej. Autorka i współautorka ponad 80 publikacji naukowych. Ekspert z zakresu cross-border e-commerce, wykładowca, szkoleniowiec i tutor akademicki.

Małgorzata Dziembała

Dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE – pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej badania naukowe dotyczą procesów integracyjnych w UE i na świecie, polityki ekonomicznej UE, w tym polityki spójności, konkurencyjności regionów, innowacyjności i międzynarodowej współpracy regionów, w tym współpracy transgranicznej, wykorzystania środków polityki spójności UE. Wykładała w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w USA, Austrii, Finlandii, Francji, Portugalii, Szwajcarii, na Łotwie, w Rosji. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. przygotowania programów operacyjnych współpracy transgranicznej na lata 2007–2013 na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim. Odbyła staż w Uniwersytecie w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii, była stażystką w Komisji Europejskiej. 

Katarzyna Czech

Dr Katarzyna Czech – pracownik Katedry Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wykładowca i tutor akademicki. Prowadzi warsztaty i szkolenia z negocjacji w biznesie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zrównoważonego rozwoju i międzynarodowego przepływu kapitału. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji naukowych.

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł