Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Inkluzywna gospodarka światowa – szanse i wyzwania

Iwona Pawlas, Sylwia Talar, Małgorzata Dziembała, Katarzyna Czech
ISBN: 978-83-208-2383-7
eISBN: 978-83-208-2384-4
Liczba stron: 180
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90 zł
42.42
Najniższa cena z 30 dni: 42.42
39.90
liczba egzemplarzy:

"(...) to pierwsza na polskim ekonomicznym rynku piśmienniczym publikacja naukowa poświęcona w tak kompleksowy, wieloaspektowy, wszechstronny i pogłębiony sposób problematyce wyzwań inkluzywnego rozwoju gospodarki światowej. (…) Monografia sygnalizuje jedne z największych, o ile nie najważniejsze wyzwania stojące przed światowym systemem gospodarczym w XXI wieku, z którymi wszystkie podmioty gospodarki światowej, bez względu na swój poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, muszą się zmierzyć. Wskazuje to na jej unikatowość i nowatorstwo. (…) Książka w sposób naukowy i jednocześnie przystępny oraz przejrzysty przedstawia problem inkluzywnego rozwoju gospodarki światowej i będzie pełnić też rolę popularyzatorską tego ważnego i ważkiego problemu. Ma wszelkie atrybuty, by znaleźć czytelników wśród naukowców, studentów, praktyków i decydentów gospodarczych”.

Z recenzji dr hab. Krystyny Żołądkiewicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego 

Spis treści

 

WSTĘP

 

1. IDEA I KONCEPCJA INKLUZYWNOŚCI — ASPEKTY TEORETYCZNE  

1.1. Wprowadzenie

1.2. Inkluzywność — pojęcie i istota

1.3. Wymiary oraz poziomy inkluzywności  

1.4. Czynniki, instrumenty i bariery inkluzywności  

1.5. Pomiar inkluzyjności

1.6. Działania sprzyjające wzrostowi inkluzywności podejmowane na poziomie międzynarodowym/globalnym  

1.7. Badania nad inkluzywnością — przegląd literatury  

1.8. Podsumowanie

1.9. Bibliografia

 

2. TECHNOLOGICZNE PRZESŁANKI I OGRANICZENIA INKLUZYWNOŚCI

W WARUNKACH GOSPODARKI CYFROWEJ

2.1. Wprowadzenie  

2.2. Inkluzywny potencjał technologii cyfrowych  

2.3. Cechy i zasady gospodarki cyfrowej — między inkluzyjnością a ekskluzywnością  

2.3.1. Obniżenie barier wejścia  

2.3.2. Nowe modele biznesowe

2.3.3. Platformizacja i efekty sieciowe  

2.4. Przejawy inkluzywności w gospodarce cyfrowej — przypadek e-commerce

2.5. Wyzwania i zagrożenia technologii cyfrowych dla inkluzywności, rekomendacje działań

i nowe nadzieje  

2.6. Podsumowanie  

2.7.  Bibliografia

 

3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ — W KIERUNKU INKLUZYWNOŚCI

ŚWIATOWEJ GOSPODARKI  

3.1. Wprowadzenie

3.2. Skala zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego we współczesnej gospodarce światowej — próba oceny na podstawie wybranych wskaźników

3.2.1. Wybrane miary jakości życia

3.2.2. Wskaźnik inkluzywnego rozwoju — nowy aspekt pomiaru rozwoju  

3.3. Zrównoważony rozwój jako inkluzywna forma rozwoju społeczno-gospodarczego  

3.4. Od Rio 1992 do Rio +20 — globalne porozumienia w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju  

3.5. Agenda zrównoważonego rozwoju 2030 szansą i wyzwaniem dla ekonomicznej

i społecznej inkluzywności światowej gospodarki

3.5.1. Cele zrównoważonego rozwoju 2030 i ich realizacja  

3.6. Oficjalna pomoc rozwojowa jako instrument finansowy osiągania celów zrównoważonego rozwoju

3.7. Podsumowanie 

3.8. Bibliografia

 

4. MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE GOSPODARKI

INKLUZYWNEJ  

4.1. Wprowadzenie  

4.2. Migracje międzynarodowe w XXI w. — skala, przemiany, prognozy  

4.2.1. Migracje międzynarodowe w latach 2000–2017

4.2.2. USA i UE jako główne ośrodki napływu imigrantów

4.3. Integracja imigrantów i jej pomiar

4.3.1. Integracja imigrantów — koncepcja

4.3.2. Integracja imigrantów w świetle wybranych miar  

4.4. Polityka migracyjna w UE i w USA — otwartość, asymilacja czy wykluczenie?  

4.4.1. Czy Stany Zjednoczone są otwarte na imigrantów?  

4.4.2. Polityka na rzecz inkluzji imigrantów w UE i jej efekty

4.5. Podsumowanie  

4.6. Bibliografia  

 

5. ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE W KONTEKŚCIE DYSPROPORCJI

ROZWOJOWYCH W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ XXI W.  

5.1. Wprowadzenie

5.2. Zadłużenie zewnętrzne państw rozwijających się jako bariera rozwoju

5.3. Skala i struktura długu zewnętrznego wybranych państw  

5.4. Podsumowanie  

5.5. Bibliografia  

 

SPIS TABEL  

SPIS RYSUNKÓW  

Iwona Pawlas

Dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE – pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka ponad 180 publikacji naukowych. Specjalistka z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na problematyce regionalnej integracji gospodarczej, rozwoju ekonomiczno-społecznym i międzynarodowych powiązaniach gospodarek. Od wielu lat aktywnie współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi (prowadziła wykłady m.in. w Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Rosji, a także na Litwie, na Łotwie i w Estonii). Była stypendystką Komisji Europejskiej. Odbyła staż naukowy w Strathclyde University w Glasgow w Wielkiej Brytanii.

Sylwia Talar

Dr Sylwia Talar – pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz gospodarki cyfrowej, zwłaszcza ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, transgranicznym handlu elektronicznym, konkurencyjności międzynarodowej, polityce handlowej i integracji europejskiej. Autorka i współautorka ponad 80 publikacji naukowych. Ekspert z zakresu cross-border e-commerce, wykładowca, szkoleniowiec i tutor akademicki.

Małgorzata Dziembała

Dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE – pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej badania naukowe dotyczą procesów integracyjnych w UE i na świecie, polityki ekonomicznej UE, w tym polityki spójności, konkurencyjności regionów, innowacyjności i międzynarodowej współpracy regionów, w tym współpracy transgranicznej, wykorzystania środków polityki spójności UE. Wykładała w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w USA, Austrii, Finlandii, Francji, Portugalii, Szwajcarii, na Łotwie, w Rosji. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. przygotowania programów operacyjnych współpracy transgranicznej na lata 2007–2013 na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim. Odbyła staż w Uniwersytecie w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii, była stażystką w Komisji Europejskiej. 

Katarzyna Czech

Dr Katarzyna Czech – pracownik Katedry Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wykładowca i tutor akademicki. Prowadzi warsztaty i szkolenia z negocjacji w biznesie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zrównoważonego rozwoju i międzynarodowego przepływu kapitału. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji naukowych.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł