Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Czasopisma PWE w nowym wykazie czasopism MEiN

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopisma wydawane przez PWE mają następującą punktację i przypisane dziedziny:
 
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego - 100 pkt., dziedzina: nauki prawne;
 
Praca i Zabezpieczenie Społeczne - 100 pkt., dziedziny: nauki o polityce i administracji; nauki prawne;
 
Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 40 pkt.; dziedziny: inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa;
 
Marketing i Rynek - 40 pkt.; dziedziny: ekonomia i finanse; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne.