Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Czwartki u Ekonomistów - debata PTE

W czwartek 16 stycznia 2020 r. o 16:30 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zorganizowało debatę pod patronatem PWE pt. Gospodarka nieposłuszna ekonomistom, Debata była inspirowana książką Andrzeja Sopoćko pt. Zaskakujący kapitalizm. Miraże ekonomii XXI wieku (PWE 2019). W dyskusji wzięli udział prof. Andrzej Sopoćko, prof. Andrzej K. Koźmiński, prof. Alojzy Z. Nowak i liczne grono zaproszonych gości.

Uczestnicy biorący udział w debacie zwrócili uwagę, że ekonomia jest dziedziną, która stawia pytania, wywołuje zdziwienie. Pozwala także pokusić się o próbę prognozowania zachowań i procesów społecznych oraz gospodarczych. Zwrócili uwagę na to, że prof. Sopoćko, przywołując w książce kolejne zagadnienia, umiejscawia je w szerszym kontekście, dzięki czemu możliwe jest omawianie ich w perspektywie obecnej i przyszłej.

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na to, że książka Zaskakujący kapitalizm. Miraże ekonomii XXI wieku motywuje do otwarcia dyskusji i zachęca do stawiania pytań. Tematyka ewolucji gospodarczej i społecznej jest aktualna zawsze. Zmianie ulegają tylko tematy i pytania, jakie wysuwają się na prowadzenie. Na zawarte w książce stara się dać odpowiedzi prof. Sopoćko, na poruszenie kolejnych w następnej książce – mają nadzieję uczestnicy debaty i paneliści.