Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Konferencja Naukowa o tematyce ESG

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie   zaprasza na I Konferencję Naukową „ESG. Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki”, która odbędzie się w dniach 12-13.10.2023 r. w Warszawie.
Celem Konferencji jest integracja przedstawicieli środowiska naukowego, sektorów prywatnego i publicznego w dyskusji o problematyce ESG w perspektywach naukowo-badawczej i praktycznej. Organizatorzy Konferencji oferują możliwość wygłoszenia referatu, udziału w obradach panelowych i praktycznych warsztatach, a także zgłaszania i publikacji artykułów naukowych w renomowanych czasopismach.

Aktualne informacje o Konferencji są dostępne na stronie internetowej: https://www.sgh.waw.pl/konferencja-esg-zrownowazona-transformacja.