Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Miesięcznik "Marketing i Rynek" otrzymał pomoc de minimis w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”

Miesięcznik "Marketing i Rynek" dofinansowano ze środków Skarbu Państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki
„Rozwój czasopism naukowych” ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych” (Dz.U. z 2021 r., poz. 1514) 


DOFINANSOWANIE: 80 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 105 017, 60 zł