Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Nagroda Beta 2021 dla książki "Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce"

Decyzją Kapituły Nagrody βeta 2021, w której skład wchodzili: prof. Jan Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Leszek Dziawgo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jerzy Gajdka - Uniwersytet Łódzki, prof. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. Elżbieta Mączyńska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prof. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański oraz prof. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński, laureatem został Pan dr hab. Andrzej Cwynar, prof. WSEI z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, za pracę pt. „Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce”.