Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) MNiSW ogłosiło wykaz wydawnictw publikujących
recenzowane monografie naukowe
. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne  znalazło się w wykazie wydawnictw z 80 pkt.