Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską miesięcznika PiZS

Kapituła Konkursu na najlepszą pracę magisterską lub najlepszą rozprawę doktorską organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie oraz redakcję miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, w składzie:
 
Dr hab. Dorota Dzienisiuk, Uniwersytet Warszawski,
Dr hab. Michał Raczkowski, Uniwersytet Warszawski,
Prof. VMU dr hab. Arkadiusz Radwan, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie,
Prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka, Uniwersytet Warszawski,
Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Dr Maciej Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 
uroczyście ogłasza, że laureatami konkursu w edycji 2020/2021 zostali:
 
pierwsze miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł, publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, roczna prenumerata czasopisma – Sławomir Piekarczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) za pracę Układy zbiorowe pracy – analiza teoretycznoprawna;
 
drugie miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł, publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, roczna prenumerata czasopisma – Anna Brzosko (Akademia Leona Koźmińskiego) za pracę Kulturowe uwarunkowania adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach
 
trzecie miejsce – publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, roczna prenumerata czasopisma – Anna Maria Przytuła-Pieniążek (Uniwersytet Gdański) za pracę Prawo do świadczeń pracowniczych i rodzinnych z zabezpieczenia społecznego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.
 
Kapituła Konkursu postanowiła przyznać też wyróżnienie w postaci rocznej prenumeraty czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” – Łukaszowi Łagunie (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Pozycja procesowa osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na podstawie umowy cywilnoprawnej w sprawach z zakresu prawa zatrudnienia.
 
Kapituła Konkursu gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu oraz życzy powodzenia w dalszym rozwoju naukowym i zawodowym.