Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską miesięcznika PUG

Kapituła Konkursu na najlepszą pracę magisterską lub najlepszą rozprawę doktorską, organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie oraz redakcję miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, w składzie:
 
Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski,
Dr hab. Michał Domagała, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, Uniwersytet Warszawski,
Dr hab. prof. ALK Bartłomiej Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
Dr hab. prof. UKSW Piotr Zapadka,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 
uroczyście ogłasza, że laureatami konkursu w edycji 2020/2021 zostali:
 
pierwsze miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł, publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, roczna prenumerata czasopisma – Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) za pracę Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym;
 
drugie miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł, publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, roczna prenumerata czasopisma  – ex aequo: Marcin Drewek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za pracę Umowa o korzystanie z nieruchomości w związku z inwestycją wiatrową oraz Jarosław Kola (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za pracę Interes zamawiającego w polskim prawie zamówień publicznych
 
trzecie miejsce – publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, roczna prenumerata czasopisma – ex aequo: Aleksandra Maria Wisławska (Uniwersytet Warszawski) za pracę Zdatność arbitrażowa w prawie szwajcarskim i polskim oraz Weronika Wojturska (Uniwersytet Warszawski) za pracę Zastosowanie outsourcingu w technologii cloud computing w świetle krajowego rynku ubezpieczeń.

 

Na konkurs wpłynęło ponad 40 prac o bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Kapituła Konkursu gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu oraz życzy powodzenia w dalszym rozwoju naukowym i zawodowym.