Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Agnieszka Ertman
ORCID: 0000-0001-9083-8007
Adiunkt w Zakładzie Finansów i Rachunkowości funkcjonującym w ramach Katedry Finansów na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka publikacji naukowych z zakresu systemu finansowego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz elastyczności
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.6.3
JEL: M31, G21

Koncepcje marketingowe ewaluowały przenosząc ciężar zainteresowania z produktu na spełnianie potrzeb i przewidywanie pragnień konsumenta. Wraz z ewolucją koncepcji marketingowych zmieniły się sposoby komunikacji przedsiębiorstw z konsumentami. Dotyczy to również banków. Działania w sferze marketingu, podobnie jak w innych obszarach działalności banku, koncentrują się wokół cyfryzacji i nowoczesnych technologii. Celem badań opisanych w artykule była ocena wybranych narzędzi 4.0 w bankach funkcjonujących w Polsce w komunikacji z klientami. W realizacji celu badania wykorzystano metodę ankietową. Korzystając z serwisu ankieteo.pl pozyskano dane pierwotne przy użyciu internetowego formularza ankiety. Podstawę źródłową artykułu stanowią odpowiedzi udzielone przez grupę 611 osób powyżej 18. roku życia. Przeprowadzone badania wykazały, że banki w Polsce stosują większość narzędzi Marketingu 4.0, które w różnym stopniu wywołują pożądane działania klientów i ich orędownictwo. Banki w największym stopniu dotarły do klientów za pośrednictwem aplikacji mobilnych, jednak ich rola marketingowa jest dość ograniczona, co przejawia się brakiem zainteresowania przygotowywanymi ofertami czy kontaktem z bankiem za pośrednictwem aplikacji. Banki są obecne w mediach społecznościowych tworząc swoim klientom internetową przestrzeń do rozmów o bankach i ich produktach. Ankietowane osoby śledzące profile banków są w większym stopniu czytelnikami treści i komentarzy tam zamieszczanych niż kreatorami własnych postów. Grupa orędowników banków jest stosunkowa niewielka, ale aktywna w podejmowaniu dyskusji w mediach społecznościowych.

Słowa kluczowe: Marketing 4.0; banki; marketing treści; aplikacje mobilne banków; media społecznościowe

Adiunkt w Zakładzie Finansów i Rachunkowości funkcjonującym w ramach Katedry Finansów na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka publikacji naukowych z zakresu systemu finansowego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz elastyczności