Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Analiza stalochłonności polskiej gospodarki przy użyciu wybranych mierników

W publikacji przedstawiono wykonaną analizę stalochłonności dla polskiej gospodarki w latach 2004–2018 przy użyciu wybranych wskaźników oceny. Stalochłonność stanowi jeden z istotnych mierników oceny rozwoju gospodarki. Stal jest podstawowym materiałem konstrukcyjny o bardzo szerokim zakresie właściwości użytkowych, z możliwością pełnego recyklingu. Funkcjonowanie sektora stalowego było określane tradycyjnie w wielu krajach jako strategiczne dla gospodarki, a jego dobra kondycja ma wyraźny kontekst polityczny i społeczny. Stalochłonność jest miarą przetworzenia i zużycia stali przez poszczególne sektory przemysłu w gospodarce. W ustaleniu stalochłonności stosowane są wskaźniki oceny na poziomie całej gospodarki lub poszczególnych sektorów przemysłu. Wybór wskaźników uwarunkowany jest zatem zakresem przestrzennym analizy: ujęcie makroekonomiczne lub mezoekonomiczne. W niniejszej pracy przedstawiono poziom stalochłonności gospodarki polskiej w ujęciu krajowym i sektorowym. Wykonana analiza pokazuje poziom zróżnicowania przebiegu analizowanego trendu stalochłonności w zależności od zastosowanego miernika oceny i zakresu przestrzennego analizy. W publikacji zastosowano również odniesienie wyznaczonej stalochłonności do poziomu uzyskiwanego w Unii Europejskiej i na świecie. Wykonana analiza poszerza wiedzę na temat zużycia stali w gospodarce i przemyśle.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: gospodarka; produkcja stali; stalochłonność

Bibliografia

Bibliografia/References

Encyklopedia PWN, hasło: materiałochłonność, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/materialochlonnosc;3938584.html.

Eurostat. Enegry intensity. Eurostat Statistics Explained, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Energy_intensity (10.05.2020).

Gajdzik, B. (2013). Changes of action strategies in metallurgical enterprises in time of economic crisis. Metalurgija, 52 (4), s. 569–572.

Gajdzik, B. (2012a). Przedsiębiorstwo hutnicze po restrukturyzacji. Dynamika zmian w krajowym sektorze hutniczym w latach 1992–2010. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Monografia.

Gajdzik, B. (2012b). Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach destabilizacji otoczenia na przykładzie branży hutniczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Difin.

GUS (2004–2017). Gospodarka materiałowa 2004–2017, www.stat.gov.pl.

GUS (2005, 2010, 2015). Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych (w 2005 r., 2010 i 2015 r.), GUS, www.stat.gov.pl

Raporty HIPH (2004–2018). Polski sektor stalowy, raporty roczne za lata 2004–2018, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (HIPH).

Rębiasz, B. (2003). Analiza stalochłonności PKB w Polsce w latach 1992–2001. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 1, s. 15–18.

Rębiasz, B., Garbarz, B., Szulc, W. (2004), Wpływ dynamiki i struktury rozwoju gospodarczego Polski na krajowe zużycie stalowych wyrobów hutniczych. Hutnik — Wiadomości Hutnicze, 71, 9, 454–458.

Schurr, S. H., Netschert, B. C. et al. (1962). Energy in the American Economy 1850–1975. Journal Challenge, 10 (9), Taylor&Franics, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/05775132.1962.11469448?journalCode=mcha20.

Święchowicz, M., Macioł, A., Rębiasz, B., Stawowy, A. (1999). Prognozowanie produkcji stali na podstawie analizy dynamiki rozwoju sektorów stalochłonnych przy użyciu metod inżynierii wiedzy. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie II konferencja: Zakopane, 11–13.01.1999: zbiór referatów pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 421–426.

Wersty, B. (red). (1993). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Worldsteel (2005). Background Paper on: Steel Weighted Steel Industrial Production Index (SWIP), materiały konferencyjne, Economics Committee (ECON) Meeting 74, 13–14.09.2005, Monterrey, Mexico.

Worldsteel. (2012a). Indirect Trade in Steel. October, p. 3–5, www.worldsteel.org.

Worldsteel. (2012b). Indirect trade in steel. Definitions, methodology and applications, April, www.worldsteel.org.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę