Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Artur Świerczek
Artur Świerczek
doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej. Autor i współautor monografii naukowych, kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście JCR (w tym takich jak „International Journal of Logistics Management”, „Supply Chain Management: An International Journal”,
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.1
JEL: D02, L14

Podejście sieciowe może być z powodzeniem wykorzystane w badaniu roli, jaką odgrywają relacje międzyorganizacyjne w osiąganiu przewagi konkurencyjnej współczesnych łańcuchów dostaw. Dotychczasowe publikacje podejmujące tę tematykę są z reguły zakotwiczone w teorii zasobowej lub ujęciu diadycznym, jako dwóch komplementarnych, lecz odmiennych perspektywach poznawczych. W rezultacie brakuje badań, które podejmowałyby problematykę sieciowej przewagi konkurencyjnej będącej rozszerzeniem szkoły relacyjnej. Celem artykułu jest wykorzystanie koncepcji zakorzenienia społecznego (w szczególności zakorzenienia strukturalnego i relacyjnego) w rozpoznaniu sieciowej przewagi konkurencyjnej. W wyniku przeprowadzonych rozważań sformułowano postulaty, które umożliwiają głębsze zrozumienie roli zakorzenienia społecznego w kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych służących budowaniu przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw.

Słowa kluczowe: zakorzenienie strukturalne; zakorzenienie relacyjne; układ zamknięty

doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej. Autor i współautor monografii naukowych, kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście JCR (w tym takich jak „International Journal of Logistics Management”, „Supply Chain Management: An International Journal”, „International Journal of Production Economics”) i referatów konferencyjnych. Uczestniczył w ponad 70 konferencjach naukowych (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, USA, Korei Południowej, Hongkongu, Japonii, Indonezji, Nowej Zelandii, Chi-nach). Pełnił funkcję kierownika w pięciu grantach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej prowadził badania w W.P. Carey School of Business w Arizona State University. Laureat wielu prestiżowych nagród, w tym za wyróżniający się artykuł (Distinguished Track Paper) w sekcji Logistics and Distribution podczas 43. Konferencji Decision Sciences Institute w San Francisco oraz nagrody Highly Commended Paper in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence, przyznanej przez redakcję czasopisma „International Journal of Logistics Management”. Obecnie pełni funkcję Wiceprezydenta grupy badawczej Global Manufacturing Research Group, jest również członkiem i współpracownikiem wielu stowarzyszeń naukowych i organizacji branżowych, między innymi Production and Operations Management Society, International Society for Inventory Research, Center for Supply Networks oraz Instytutu Badawczego CAPS Research.