Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Bartłomiej Pierański
ORCID: 0000-0001-5327-8725

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje

w Katedrze Handlu i Marketingu. Jest Kierownikiem Labo-
ratorium Badań Wewnątrzsklepowych Zachowań Nabywców

(ShopLab). Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.:

neuromarketing, zachowania nabywców, funkcjonowanie no-
woczesnych form handlu detalicznego (e-commerce, m-co-
mmerce, v-commerce).

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.1
JEL: M10, L81, F14

Opracowania na temat czynników kształtujących wartość dla nabywcy, w ograniczonym stopniu odnoszą się do specyfiki e-handlu. Ponadto większość prac w tym zakresie jako jedynych dostarczycieli wartości dla nabywcy traktuje sprzedawców internetowych. Tym samym pomijana jest rola innych podmiotów kreujących wartość. W związku z tym, celem artykułu jest identyfikacja czynników, które w opinii klientów kształtują wartość zakupów przez Internet, jak również diagnoza świadomości klientów na temat konieczności współpracy szeregu podmiotów w procesie dostarczania oczekiwanej wartości. W artykule zostaną przedstawione wyniki jakościowych badań empirycznych, w których przyjęto punkt widzenia finalnych nabywców, dokonujących oceny działania wielu przedsiębiorstw dążących do wykreowania wartości.

Słowa kluczowe: wartość dla klienta; wartość postrzegana; handel elektroniczny; sprzedawca internetowy; zogniskowany wywiad grupowy; FGI