Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Postrzeganie wartości oferty sprzedawców internetowych przez nabywców — wyniki badań z wykorzystaniem FGI

Opracowania na temat czynników kształtujących wartość dla nabywcy, w ograniczonym stopniu odnoszą się do specyfiki e-handlu. Ponadto większość prac w tym zakresie jako jedynych dostarczycieli wartości dla nabywcy traktuje sprzedawców internetowych. Tym samym pomijana jest rola innych podmiotów kreujących wartość. W związku z tym, celem artykułu jest identyfikacja czynników, które w opinii klientów kształtują wartość zakupów przez Internet, jak również diagnoza świadomości klientów na temat konieczności współpracy szeregu podmiotów w procesie dostarczania oczekiwanej wartości. W artykule zostaną przedstawione wyniki jakościowych badań empirycznych, w których przyjęto punkt widzenia finalnych nabywców, dokonujących oceny działania wielu przedsiębiorstw dążących do wykreowania wartości.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wartość dla klienta; wartość postrzegana; handel elektroniczny; sprzedawca internetowy; zogniskowany wywiad grupowy; FGI

Bibliografia

Bibliografia/References

Agarwal, S., Teas, R. K. (2001). Perceived value: mediating role of perceived risk, Journal of Marketing Theory and Practice, 9 (4), s. 1–14. https://doi.org/10.1080/10696679.2001.11501899.

Babin, B. J., Kim, K. (2001). International students' travel behavior: a model of the travel-related consumer/dissatisfaction process, Journal of Travel and Tourism Marketing, 10 (1), s. 93–106. https://doi.org/10.1300/j073v10n01_06.

Barry, J., Nalebuff, A., Brandenburger, M. (1996). Coopetition — kooperativ konkurrieren, Frankfurt nad Menem, New York. https://doi. org/10.1007/978-3-8349-9320-5_18.

Dimitriadis, S. (2011). Customers’ relationship expectations and costs as segmentation variables: preliminary evidence from banking, Journal of Services Marketing, 25 (4), s. 294–308. https://doi.org/10.1108/08876041111143122.

Gardial, S. F., Clemons, D. S., Woodruff, R. B., Schumann, D. W., Burns, M. J. (1994). Comparing consumers' recall of prepurchase and postpurchase product evaluation experiences, Journal of Consumer Research, 20 (4), s. 548–560. https://doi.org/10.1086/209369.

Holbrook, M. B. (1999). Consumer Value. A Framework for Analysis and Research, London: Routledge.

Kawa, A. (2017). Sieć wartości w handlu elektronicznym. Management Forum, 5 (3), s. 7–12. https://doi.org/10.15611/mf.2017.3.02.

Kawa, A., Pierański, B., Zdrenka, W. (2019a). Kreowanie wartości dla klienta przez dostawców i komplementorów w handlu elektronicznym-wyniki badań z wykorzystaniem FGI. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 1. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.1.2.

Kawa, A., Pierański, B., Zdrenka, W. (2019b). Wartość dla klienta z perspektywy sprzedawców internetowych-wyniki badań z wykorzystaniem FGI. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.1.2.

Kotler, Ph., Armstrong G. (2010). Principles of Marketing. 13th ed. Pearson Education, Prentice Hall.

Mazurek, G. (2014), Network Value Creation through Marketing, Management and Business Administration. Central Europe, 22, s. 70–77. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.120.

Monroe, K. B. (1991). Pricing — Making Profitable Decisions. New York: McGraw-Hill. Olejnik, I., Kaczmarek, M., Springer, A. (2018). Badania jakościowe. Metody i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Payne, A., Holt, S. (2001), Diagnosing customer value: integrating the value process and relationship marketing, British Journal of Management, 12 (2), s. 159–182. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00192.

Pierański, B., Żyminkowski, T. (2011). Zarządzanie skargami klientów w przedsiębiorstwie handlowym, Studia Oeconomica Posnaniensia — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 184, s. 96–110.

Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage — Creating and Sustaining Superior Performance, New York: Free Press.

Sanchez, R., Iniesta, M. A. (2006). Consumer perception of value: literature review and a new conceptual framework, Journal of Consumer

Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 19, s. 40–48.

Szymura-Tyc M. (2005). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Światowiec-Szczepańska, J., (2016). Tworzenie i zawłaszczanie wartości na rynku B2B, Handel Wewnętrzny, 363 (4), s. 313–324.

Wiechoczek, J. (2016). Creating value for customer in business networks of high-tech goods manufacturers. Journal of Economics and Management, 23 (1), s. 76–90.

Woodruff, R. B. (1997). Customer value: the next source for competitive advantage, Journal of the Academy of Marketing Science, 25 (2), s. 139–153. https://doi.org/10.1007/bf02894350.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę