Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Dorota Starzyńska
ORCID: 0000-0001-5355-016X
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Do zakresu jej zainteresowań badawczych należą: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, zastosowanie metod ilościowych w finansach, wspieranie rozwoju przedsiębiorstw z funduszy europejskich. W 2009 r. obroniła pracę doktorską „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność sektorów
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.6
JEL: D22

Celem artykułu jest analiza i ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw logistycznych w Polsce. W opracowaniu wykorzystano publikowane dane GUS charakteryzujące funkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych w latach 2010–2017, w szczególności ich aktywność w obszarze inwestycji w środki trwałe. Przeprowadzona analiza została oparta na wybranych wskaźnikach ekonomicznych dot. działalności inwestycyjnej. Wykorzystano m.in. takie zmienne jak wartość i dynamikę nakładów na zakup środków trwałych oraz wskaźniki intensywności inwestowania.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa logistyczne; inwestycje rzeczowe; wskaźnik intensywności inwestowania

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Do zakresu jej zainteresowań badawczych należą: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, zastosowanie metod ilościowych w finansach, wspieranie rozwoju przedsiębiorstw z funduszy europejskich. W 2009 r. obroniła pracę doktorską „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność sektorów i przedsiębiorstw kraju goszczącego na przykładzie Polski” pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Jerzego Różańskiego.