Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.5.3
JEL: L10, L19, M10, M19
Iwona Pisz ORCID: 0000-0001-6079-3178 , e-mail: ipisz|uni.opole.pl| |ipisz|uni.opole.pl

Doskonalenie procesów logistycznych według metodyki DMAIC

Współczesne organizacje działające na konkurencyjnym, globalnym rynku obserwują znaczący wzrost zainteresowania problematyką zarządzania jakością początkowo wyrobów i usług, a w konsekwencji systemów zarządzania, co powoduje rozwój nowych metod doskonalenia jakości w organizacjach. Proces ten determinowany jest coraz mocniejszym naciskiem na obniżenie kosztów produkcji i generowanie oszczędności w połączeniu z redukcją zbędnych kosztów. W efekcie powstały korzystne warunki do rozwoju nowych metod zarządzania jakością, takich jak: Six Sigma, Lean Manufacturing i Kaizen, które są szeroko rozpowszechnione w organizacjach, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach z różnych branż i o różnych profilach działalności na całym świecie. W artykule zaprezentowano wybraną koncepcję doskonalenia procesów logistycznych według metodyki DMAIC w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości praktycznej aplikacji koncepcji doskonalenia procesów według metodyki DMAIC, zmierzającej do redukcji wartości złomu produkcyjnego w przedsiębiorstwie wytwarzającym okucia okienne.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: lean; Lean Manufacturing; produkcja; Six Sigma; DMAIC; doskonalenie procesów

Bibliografia

Bibliografia/References

Brussee, W. (2004). Statistics for Six Sigma made easy. Mc-Graw Hill.

Cyfert, S. (2006). Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Franke, E. (2016). Kaizen jako metoda ciągłego doskonalenia, służąca do pozyskania wiedzy w organizacji uczącej się. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, (87), 93–103.

Gaitanides, M. (2012). Prozessorganisation. Entwicklung, Ansätze und Program des Managements von Geschäftsprozessen, Verlag Franz Vahlen.

Grajewski, P. (2010). Uwarunkowania i paradygmaty jako kategorie opisu rzeczywistości. W: M. Czerska, & A. A. Szpiter (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki. C.H.Beck.

Horvath & Partners (red.) (2005). Prozessmanagement umsetzen. Schaeffer-Poeschel Verlag.

Imai, M. (2006). Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. MT Biznes, Kaizen Institute.

Ingaldi, M., & Nowakowska, K. (2016). Wykorzystanie metody 5W2H do doskonalenia produkcji wentylatorów. Archiwum Wiedzy Inżynierskiej, 1(1) 39–41, www.qpij.pl/archiwum_wiedzy_inżynierskiej (pobrano 11.04.2022).

Kucińska-Landwójtowicz, A. (2015). Uwarunkowania rozwoju koncepcji ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015 (pobrano 27.03.2022).

Nogalski, M. (2010). Lean Management. W: M. Czerska, & A. A. Szpiter (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki. C.H.Beck.

Nowosielski, S. (2014). Ciągłe doskonalenie procesów w organizacji. Możliwości i ograniczenia. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem — wiodące orientacje. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (340).

Schmelzer, H. J., & Sesselman, W. (2003). Geschäftsprozessmanagement in der Praxis. Hanser.

Trenkner, M. (2012). Dylematy związane z implementacją współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(3, cz. 2), 95–107.

Urbaniak, M. (2010), Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Witt, T., & Witt, T. (2010). Der Kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP). Konzept–System–Massnahmen. Winmuehle Verlag.

Wolniak, R. (2005). Modele ciągłego doskonalenia stosowane w Six Sigma. Problemy Jakości, (5), 15–20.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę