Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Iwona Pisz
ORCID: 0000-0001-6079-3178
Adiunkt na Uniwersytecie Opolskim, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.6

Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty systemów wczesnego ostrzegania w zarządzaniu
projektami w kontekście osiągania celów projektów. Potrzeba stosowania narzędzi wczesnego
ostrzegania w zarządzaniu projektami ma uzasadnienie przede wszystkim w fakcie, że z reguły
(pomijając zdarzenia nadzwyczajne) przedsiębiorstwa wykazują objawy sytuacji kryzysowych w
realizacji podejmowanych projektów na długo przedtem zanim dojdzie do niepowodzenia projektu.
Wczesne zidentyfikowanie sygnałów zbliżającego się kryzysu powinno być zatem jednym z
podstawowych zadań w zarządzaniu projektami. W artykule omówiono rolę systemu wczesnego
ostrzegania oraz jego funkcje. Wskazano na zastosowania systemów wczesnego ostrzegania w
praktyce. Przedstawiono przykład systemu wczesnego ostrzegania na przykładzie systemu ELOshield
w obszarze procesów logistycznych.

Słowa kluczowe: projekt; słabe sygnały; system wczesnego ostrzegania; sukces projektu

Adiunkt na Uniwersytecie Opolskim, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.