Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 05/2022

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.5.1
JEL: L10, L19, M10, M19

Logistyka pełni ważną rolę w zarządzaniu. Jest ona zarówno istotnym obszarem nauk o zarządzaniu i jakości, jak i instrumentem kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz łańcuchów i sieci dostaw. Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych problemów badawczych podejmowanych przez Profesora Piotra Blaika, związanych z logistyką jako koncepcją i determinantą zarządzania. W pracach autorstwa Profesora logistyka jest postrzegana przede wszystkim jako koncepcja zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji, a także jako determinanta zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Takie podejście do istoty logistyki nadal jest w Polsce relatywnie rzadko spotykane.

Słowa kluczowe: logistyka; koncepcja logistyki; determinanty logistyczne
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.5.2
JEL: I14, R41, Z13

Artykuł traktuje o zastosowaniu logistyki humanitarnej w aspekcie eksponowania społecznego komponentu jej istoty oraz determinant skuteczności z akcentem na hybrydyzację. W tym kontekście należy widzieć cel artykułu, którym jest wskazanie społecznego miejsca logistyki humanitarnej w warunkach kryzysowych. Podnoszony jest w tym przypadku fakt, iż fundamentalne zadanie sprowadza się tu do szybkiej reakcji na sytuację kryzysową w celu ratowania życia czy zapobieżenia lub ulżenia cierpieniu ludzkiemu. Autor wskazuje na wagę problemu przez pryzmat literatury przedmiotu, przytaczając szereg prac, które opublikowano po 2009 r., kiedy to termin „logistyka humanitarna” został bliżej rozpoznany. Wskazuje ponadto przesłanki rozwoju zainteresowania tą problematyką. W sposób szczególny potraktował problem miejsca logistyki humanitarnej w naukach społecznych na tle poglądów i perspektyw spojrzenia na ten nad wyraz aktualny obszar zainteresowania logistyki. Jest to konieczne uzupełnienie klasycznego podejścia do logistyki, akcentujące człowieka i jego potrzeby w sytuacjach kryzysowych i nie tylko. To inne, humanitarne rozumienie systemu logistyki.

Słowa kluczowe: logistyka humanitarna; sytuacje kryzysowe; nauki społeczne; determinanty skuteczności logistyki humanitarnej; hybrydyzacja logistyki humanitarnej
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.5.3
JEL: L10, L19, M10, M19

Współczesne organizacje działające na konkurencyjnym, globalnym rynku obserwują znaczący wzrost zainteresowania problematyką zarządzania jakością początkowo wyrobów i usług, a w konsekwencji systemów zarządzania, co powoduje rozwój nowych metod doskonalenia jakości w organizacjach. Proces ten determinowany jest coraz mocniejszym naciskiem na obniżenie kosztów produkcji i generowanie oszczędności w połączeniu z redukcją zbędnych kosztów. W efekcie powstały korzystne warunki do rozwoju nowych metod zarządzania jakością, takich jak: Six Sigma, Lean Manufacturing i Kaizen, które są szeroko rozpowszechnione w organizacjach, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach z różnych branż i o różnych profilach działalności na całym świecie. W artykule zaprezentowano wybraną koncepcję doskonalenia procesów logistycznych według metodyki DMAIC w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości praktycznej aplikacji koncepcji doskonalenia procesów według metodyki DMAIC, zmierzającej do redukcji wartości złomu produkcyjnego w przedsiębiorstwie wytwarzającym okucia okienne.

Słowa kluczowe: lean; Lean Manufacturing; produkcja; Six Sigma; DMAIC; doskonalenie procesów
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.5.4
JEL: L10, L19, M10, M19

Wciąż rosnąca konkurencja skłania przedsiębiorstwa do poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej. Istotnym elementem tworzenia tej przewagi jest obsługa klienta. Właściwie realizowana obsługa klienta pozwala osiągnąć satysfakcję i zadowolenie klienta, co umożliwia tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Jednym ze sposobów właściwego kształtowania obsługi klienta są zdolności przedsiębiorstw, w tym zdolności logistyczne. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia zdolności logistycznych w kształtowaniu obsługi klienta. W artykule przedstawiono (1) koncepcję zdolności logistycznych, (2) istotę, fazy i elementy obsługi klienta, (3) transformację podejścia do obsługi klienta w kierunku obsługi logistycznej oraz wskazano (4) zdolności logistyczne mające największy udział w kształtowaniu obsługi klienta.

Słowa kluczowe: zdolności przedsiębiorstwa; zdolności logistyczne; obsługa klienta.
Pobierz artykul
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł