Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Evaluation of the efficiency and corporate social responsibility of the transport industry using the Data Envelopment Analysis method

Ocena efektywności i społecznej odpowiedzialności biznesu w branży transportowej metodą Data Envelopment Analysis

Involvement in corporate social responsibility (CSR) is of increasing importance across different economic sectors, including transport industry. This study examines the relationship between CSR and efficiency of companies in the transport industry. It belongs to the type of quantitative research and extends the scope of research related to the subject of CSR and efficiency of companies in the transport industry. Whereas previous literature lacks empirical research analyzing the relation between CSR and efficiency in the transport industry, the present study aims to fill in this research gap. The study focuses on data for 2013–2015 period and on major transport companies in the USA, in particular those representing the air and road transport sectors. The paper is based on Data Envelopment Analysis method which is used to measure efficiency, while the Pearson correlation coefficient is used to detect the relationship between CSR and efficiency. The results confirm positive relationship between CSR and efficiency of transport companies. The paper contains further evidence on the relationship between individual CSR areas (social, environmental and governance CSR) and efficiency. This study can contribute not only as a recommendation for transport companies, but also as an introduction to further and more detailed research of the relation between CSR and efficiency.

Zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) nabiera coraz większego znaczenia w różnych sektorach gospodarki, w tym w branży transportowej. W niniejszym artykule zbadano związek pomiędzy CSR a efektywnością przedsiębiorstw branży transportowej. Opracowanie należy do typu badań ilościowych i poszerza zakres badań związanych z tematyką CSR i efektywnością przedsiębiorstw branży transportowej. W dotychczasowej literaturze brakowało badań empirycznych analizujących związek między CSR i efektywnością branży transportowej i właśnie niniejszy artykuł ma na celu wypełnienie tej luki badawczej. Badanie opiera się na danych z lat 2013–2015 i dotyczy czołowych firm transportowych w Stanach Zjednoczonych, reprezentujących sektor transportu lotniczego i drogowego. W artykule wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis, która służy do pomiaru efektywności, natomiast współczynnik korelacji Pearsona został wykorzystany do analizy związku pomiędzy CSR a efektywnością. Wyniki badań potwierdzają pozytywny związek pomiędzy CSR a efektywnością firm transportowych. Artykuł zawiera również analizy dotyczące związku pomiędzy poszczególnymi obszarami CSR (społecznym, środowiskowym i ładem korporacyjnym) i efektywnością. Niniejsze opracowanie może stanowić nie tylko rekomendację dla firm transportowych, ale także wstęp do dalszych i bardziej szczegółowych badań nad związkiem między CSR i efektywnością.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: Corporate Social Responsibility; Data Envelopment Analysis; Pearson correlation; efficiency measurement; air transport; road transport (społeczna odpowiedzialność biznesu; Data Envelopment Analysis; korelacja Pearsona; pomiar efektywności; transport lotniczy; transport drogowy)

Bibliografia

References/Bibliografia

Askari, M., Sadrabadi, A. N., Mirfakhredini, S. H., & Sharifabadi, A. M. (2021). A model for corporate social responsibility ranking on Iron ore mine companies by fuzzy cognitive mapping method. LogForum 17(1), 113–130. https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.500

Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30, 1078–1092. https://doi.org/10.1287/mnsc.30.9.1078

Becchetti, L., & Trovato, G. (2011). Corporate social responsibility and firm efficiency: A latent class stochastic frontier analysis. Journal of Productivity Analysis, 36(3), 231–246. https://doi.org/10.1007/s11123-011-0207-5

Belasri, S., Gomes, M., & Pijourlet, G. (2020). Corporate social responsibility and bank efficiency. Journal of Multinational Financial Management, 54, 100612. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2020.100612

Bureau of Labor Statistics. (2018). https://www.bls.gov/ppi/ (available: 10.10.2020).

Busch, T., & Friede, G. (2018). The robustness of the corporate social and financial performance relation: A second-order meta-analysis.

Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25(4), 583–608. https://doi.org/10.1002/csr.1480

Charnes, A., Cooper W. W., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2, 429–444. https://doi.org/10.1016/0377- 2217(78)90138-8

Chen, F., Tebourbi, I. (2021). The relationship between business performance, corporate social responsibility, and innovation capital: A case study of Taiwan. Managerial and Decision Economics, 42, 360–368. https://doi.org/10.1002/mde.3240

Cho, S. Y., & Lee, C. (2019). Managerial efficiency, corporate social performance, and corporate financial performance. Journal of Business Ethics, 158(2), 467–486. https://doi.org/10.1007/s10551- 017-3760-7

Fijałkowska, J., Zyznarska-Dworczak, B., & Garsztka, P. (2018). Corporate social-environmental performance versus financial performance of banks in Central and Eastern European countries. Sustainability, 10(3), 772. https://doi.org/10.3390/su10030772

Flammer, C. (2015). Does corporate social responsibility lead to superior financial performance? A regression discontinuity approach. Management Science, 61(11), 2549–2568. https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.2038

Forgione, A. F., Laguir, I., & Stagliano, R. (2020). Effect of corporate social responsibility scores on bank efficiency: The moderating role of institutional context. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27, 2094–2106. https://doi.org/10.1002/csr.1950

Fukuyama, H., & Tan, A. (2021). Corporate social behaviour: Is it good for efficiency in the Chinese banking industry? Annals of Operations Research, in press. https://doi.org/10.1007/s10479-021- 03995-4

Guillamon-Saorin, E., Kapelko, M., & Stefanou, S. E. (2018). Corporate Social Responsibility and operational inefficiency: A dynamic approach. Sustainability, 10, 2277, https://doi.org/10.3390/su10072277

Hou, C.-E., Lu, W.-M., & Hung, S.-W. (2019). Does CSR matter? Influence of corporate social responsibility on corporate performance in the creative industry. Annals of Operations Research, 278, 255–279. https://doi.org/10.1007/s10479-017-2626-9

Jacobs, B. W., Kraude, R., & Narayanan, S., 2016, Productivity, CSP, and financial performance. Production and Operations Management, 25(12), 2065–2085. https://doi.org/10.1111/poms.12596

Kang, J. (2013). The relationship between corporate diversification and corporate social performance. Strategic Management Journal, 34, 94–109, https://doi.org/10.1002/smj.2005

Kapelko, M. (2020). Corporate Social Responsibility and firms' dynamic productivity change. In: J. Aparicio, C. A. K. Lovell, J. T. Pastor, & J. Zhu (Eds), Advances in Efficiency and Productivity II. 145–158, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41618-8_9

Kapelko, M., Oude Lansink, A., & Guillamon-Saorin, E. (2021). Corporate social responsibility and dynamic productivity change in the US food and beverage manufacturing industry. Agribusiness, 37(2), 286–305. https://doi.org/10.1002/agr.21645

Khan, S. A. R., Yu, Z., & Golpîra, H., (2019). The Nexus between Corporate Social Responsibility and Corporate Performance: An empirical evidence. LogForum, 15(2), 291–303, https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.328

Konieczny, P., Dobrucka, R., & Mroczek, E. (2013). Using carbon footprint to evaluate environmental issues of food transport. LogForum, 9(1), 3–10. http://www.logforum.net/vol9/issue1/no1

Kumar, A., & Anbanandam, R., (2020). Assessment of environmental and social sustainability performance of the freight transport industry: An index-based approach. Transport Policy, in press. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.01.006

Lee, H. L. (2010). Don't tweak your supply chain – rethink it end to end. Harvard Business Review, 88(1), 62–69.

Lu, W.-W., Wang, W.-K., & Lee, H.-L. (2013). The relationship between corporate social responsibility and corporate performance: Evidence from the US semiconductor industry. International Journal of Production Research, 51(19), 5683–5695. https://doi.org/10.1080/00207543.2013.776186

Meral, P. S. (2013). Tracing the corporate governance and corporate social responsibility (CSR) activities of logistics sector in Turkey: An inquiry of company web site applications, African Journal of Business Management, 7(7), 548–558. https://doi.org/10.5897/AJBM11.164

McKinnon, A., Browne, M., Piecyk, M., & Whiteing, A. (2010). Green Logistics: Improving the Environmental Sustainability of Logistics. Kogan Page.

McWilliams, A., & Siegel, D., (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. The Academy of Management Review, 26, 117–127. https://doi.org/10.5465/AMR.2001.4011987

Ngo, T., & Tian, T. (2020). Corporate social responsibility awareness and performance: The case of Chinese airports. International Journal of Productivity and Performance Management, in press. https://doi.org/10.1108/IJPPM-07-2019-0336

Shahwan, T. M., & Habib, A. M. (2020). Do corporate social responsibility practices affect the relative efficiency of Egyptian conventional and Islamic banks? International Journal of Emerging Markets, in press. https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2020-0518

Simar, L., & Zelenyuk, V. (2006). On testing equality of distributions of technical efficiency scores. Econometric Reviews, 25(4), 497–522. https://doi.org/10.1080/07474930600972582

Stolp, C. (1990). Strengths and weaknesses of Data Envelopment Analysis: An urban and regional perspective. Computers, Environment and Urban Systems, 14(2), 103–116.

Sun, L., & Stuebs, M. (2013). Corporate Social Responsibility and firm productivity: Evidence from the chemical industry in the United States. Journal of Business Ethics, 118(2), 251–263. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1579-9

Thanassoulis, E. (2003). Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis. Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1407-7

Wang, W.-K, Lu, W.-M., Kweh, Q. L., & Lai, & H.-W. (2014). Does corporate social responsibility influence the corporate performance of the U.S. telecommunications industry? Telecommunications Policy, 38(7), 580–591. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2014.01.004

Xie, J., Nozawa, W., Yagi, M., Fujii, H., & Managi, S. (2019). Do environmental, social, and governance activities improve corporate financial performance? Business Strategy and the Environment, 28, 286–300. https://doi.org/10.1002/bse.2224

Yang, S.-L. (2016). Corporate social responsibility and an enterprise's operational efficiency: Considering competitor's strategies and the perspectives of long-term engagement. Quality & Quantity: International Journal of Methodology, 50(6), 2553–2569.

https://doi.org/10.1007/s11135-015-0276-z

Zhu, N., Stjepcevic, J., Baležentis, T., Yu, Z., & Wang, B. (2017). How does corporate social responsibility impact banking efficiency: A case in China. Ekonomika a Management, 20(4), 70–87. https://doi.org/10.15240/tul/001/2017-4-006

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
120.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę