Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.6
JEL: A13, B55, D91, L3, Z13, Q18

Foodsharing — bariery i perspektywy tworzenia sieci społecznych w polskich miastach

Gospodarka współdzielenia i wspólna konsumpcja to kwestie coraz częściej poruszane we współczesnym dyskursie naukowym. Co niezwykle istotne to sieci społeczne są coraz częstszym inspiratorem zmian w otoczeniu. Na popularności zyskuje również stosunkowo młode zjawisko foodsharingu — czyli dzielenia się jedzeniem. Problem poruszany w niniejszym artykule dotyczy zidentyfikowania barier rozwoju oraz perspektyw powstawania foodsharingowych sieci społecznych w przestrzeni polskich miast. Celem artykułu jest zbadanie perspektyw i barier rozwoju foodsharingu w Polsce, jego scharakteryzowanie, analiza aktualnej sytuacji na rynku polskim, również w zakresie form aktywności opartych na rozwiązaniach peer-to-peer. Cel pracy jest realizowany na podstawie obserwacji bezpośredniej, analizy tekstu dokumentów, własnych badań ankietowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: gospodarka współdzielenia; współdzielenie żywności; sieci społeczne; przestrzeń miejska

Bibliografia

Bibliografia/References

Botsman, R., Rogers, R. (2010). What's mine Is Yours: the Rise of Collaborative Consumption, New York: Harper Collins.

Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci, Warszawa: PWN.

Davies, A., Evans, D. (2019). Urban food sharing: Emerging geographies of production, consumption and exchange. Geoforum, 99, s. 154–159. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.11.015.

Dąbrowski, A. (2013). Podstawowe rodzaje świadomości we współczesnej filozofii naturalistycznej. Diametros, 36, s. 27–46.

Dębek, M. (2010). Miasto: pierwotna dżungla, superstruktura, klucz do piramidy ludzkich potrzeb? W: B. Janda-Dębek (red.), Psychologia współczesnego człowieka (17–29). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut — Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. https://doi.org/10.19195/0137-1150.170.15.

Felson, M., Spaeth, J. L. (1978). Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach. American Behavioral Scientist, 21. https://doi.org/10.1177/000276427802100411.

Ganglbauer, E., Fitzpatrick, G., Subasi, Ö., Güldenpfennig, F. (2014). Think Globally, Act Locally: A Case Study of a Free Food Sharing Community and Social Networking. CSCW'14, February 2014, Baltimore, MD, USA, s. 15–19. https://doi.org/10.1145/2531602.2531664.

Gansky, L. (2010). The Mesh. Why the Future of Business is Sharing, London: Portfolio/Penguin.

Jonkisz, J. (2012). Pojęcie świadomości w kognitywistyce i filozofii umysłu — próba systematyzacji. Filozofia Nauki, 78 (2), s. 29–55.

Markiewicz, E., Niezgoda, A. (2018). Wpływ konsumpcji kolaboratywnej na jakość życia mieszkańców regionów turystycznych, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, 12, s. 9–23. https://doi.org/10.16926/pto.2018.12.01.

Polska na talerzu 2015. (2018) — Polski Rynek HoReCa, Raport firmy MAKRO Cash and Carry.

Sierocińska, K. (2011). Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, Studia Ekonomiczne/Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 68 (1), s. 69–86.

Strzyczkowski, K. (2017). Perły ze śmietnika. Dzielenie się w ramach społeczności online. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 501, s. 152–164. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. https://doi.org/10.15611/pn.2017.501.14.

Szołtysek, J. (2015). Logistyka miasta wobec podejścia sieciowego, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 217 (1), s. 81–96.

Szołtysek, J. (2015). Sieci społeczne w kształtowaniu decyzji logistyki społecznej, Czasopismo Logistyka, 3, s. 7–12.

Thatcher, M. (1998). The Development of Policy Network Analyses: From Modest Origins to Overarching Frameworks, 'Journal of Theoretical Politics', 10 (8). https://doi.org/10.1177/0951692898010004002.

Wichłacz, M. (2012). Sieć a rozumienie przestrzeni polityki. W: A. Czajowski, L. Sobkowiak (red.), Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wrocław: Atla 2 — Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę