Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.2.1
JEL: H12, M10, O32
Jacek Szołtysek ORCID: 0000-0003-3266-0241 , e-mail: szoltysek|uekat.pl| |szoltysek|uekat.pl

Identyfikacja wyzwań logistyki we współczesnym świecie

Pojawiające się wyzwania dla dowolnej dziedziny działalności ludzkiej wywołują konieczność sprostania im poprzez dostosowanie lub wdrożenie stosownych zmian. Logistyka współcześnie poddawana jest wyzwaniom, które często są wiązane z pojawieniem się koronawirusa. Czy to jedyna przesłanka powodująca zmiany w logistyce? Przedmiotem rozważań w artykule jest problematyka związana z identyfikacją czynników, które mogą stanowić istotne wyzwania dla logistyki we współczesnym świecie. Ponieważ takie dyskusje toczone są w wielu środowiskach teoretyków oraz praktyków logistyki, autor postanowił podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, gdzie należy poszukiwać źródeł zmian logistyki oraz w jakich obszarach będzie następowała emanacja tych zmian w realnym środowisku logistyki. Jest to głównym celem artykułu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: logistyka; zmiany; źródła zmian; przyszłość logistyki

Bibliografia

Bibliografia/References

Banaszyk, P., Kauf, S., & Szołtysek J. (2021). Logistyka jako czynnik dobrostanu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Biddlesone, M., Green, R., & Douglas, K. M. (2020). Cultural orientation, power, belief in conspiracy theories, and intentions to reduce the spread of COVID-19. British Journal of Social Psychology, 59(3), 663–673. https://doi.org/10.1111/bjso.12397

Ciesielski, M. (2019). Ekosystemy zmieniają biznes. Forsal.pl, 07.10.2019, https://forsal.pl/artykuly/1433314,ekosystemy-zmieniajabiznes.html (05.02.2022).

Darwin, K. (1884/1885). O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (Sz. Dickstein, J. Nusbaum, tłum.). Nakładem Redakcyi Przeglądu Tygodniowego, wolnelektury.pl

Geekweek (2020). Małe roboty dostawcze podbijają amerykańskie miasta w czasie pandemii. 15.04.2020, https://www.geekweek.pl/news/2020-04-15/male-roboty-dostawcze-podbijaja-amerykanskie-miasta-w-czasie-pandemii-film/ (dostęp: 12.09.2021).

Gorynia, M. (2021). Covid-19 i nowa normalność. Rzeczpospolita, 28.01.2021. https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art303371-mariangorynia-covid-19-i-nowa-normalnosc (dostęp: 12.09.2021).

Göthlich, S. & Wenzek, H. (2010). Underlying principles of business ecosystems. W: T. Theurl, E. Meyer (red.) Strategies for cooperation. Institut für Genossenschaftwesen.

den Hartigh, E. & van Asseldonk, T. (2004). Business ecosystems: A research framework for investigating the relation between network structure, firm strategy, and the pattern of innovation diffusion. ECCON 2004 Annual Meeting: Co-Jumping on a Trampoline.

Iansiti, M. & Levien, R. (2004). Strategy as ecology. Harvard Business Review, 3(82).

Jurczak, J. (2015). Heurystyki NLP w rozwiązywaniu kapitału ludzkiego. W: E. Gołębiowska (red.). Zarządzanie — nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacyjności. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(11), 41–50.

Kauf, S. & Rutkowska-Laskowska, A. (2020). Cyfryzacja w usprawnianiu zarządzania łańcuchem dostaw. W: A. Rutkowska-Laskowska (red.), Cyfryzacja w zarządzaniu. CeDeWu.

Karasek, J. & Musiał, A. (2020). Sklepy muszą zaoferować konsumentom nowe powody do zakupu w trybie offline, koncentrując się na cenie i wygodzie. 15.07.2020. KPMG, https://home.kpmg/pl/pl/home/media/press-releases/2020/07/media-press-sklepy-musza-zaoferowackonsumentom-nowe-powody-do-zakupu-w-trybie-offline-koncentrujac-sie-na-cenie-i-wygodzie.html (dostęp 12.09.2021).

Kręt, P. (2020). E-Commerce w czasie pandemii COVID-19. Management and Quality/Zarządzanie i Jakość, 2(3).

Moore, J. F. (1999). Predators and prey: A new ecology of competition. Harvard Business Review, 3(71), 75–86.

Peltoniemi, M. &Vuori, E. (2005). Business ecosystem as a tool for the conceptualization of the external diversity of an organization. Proceedings of the Complexity, Science and Society Conference.

Raworth, K. (2021). Doughnut economics. Seven ways to think like a 21 st-Century Economist, Penguin Random House.

Szołtysek, J. (2015). Pryncypium logistyki. Logistyka, (1), 70–75.

Taleb, N. (2020a). Antykruchość. Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy. Zysk i S-ka.

Taleb, N. (2020b). Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem. Zysk i S-ka.

The Economist (2021). The new normal is already here. Get used to it. 18.12.2021, https://www.economist.com/leaders/2021/12/18/the-new-normal-is-already-here-get-used-to-it (dostęp 12.09.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę