Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
ORCID: 0000-0003-3266-0241
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania, Katedra Logistyki Społecznej; St. Petersburg State University of Railway Transport   Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Logistyki Społecznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe od ponad 15 lat skupia na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w służbie zdrowia, akcjach humanitarnych
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.1

Gospodarka współdzielenia, współtworzenie, czwarta rewolucja przemysłowa — to hasła opisujące współczesne środowisko  życia  ludzi.  W tych  pojęciach  ukryty  jest  potencjał w zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Logistyka staje wobec wyzwania sprostania wymogom stawianym przez te nowe  uwarunkowania.  W artykule  autorzy  zastanawiają  się nad miejscem logistyki w nowej rzeczywistości oraz nad jej ewentualną zmiennością.

Słowa kluczowe: gospodarka współdzielenia; Industry 4.0.; logistyka; stabilność logistyki

prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania, Katedra Logistyki Społecznej; St. Petersburg State University of Railway Transport

 

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Logistyki Społecznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe od ponad 15 lat skupia na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w służbie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. Zapoczątkował nowe kierunki badań w obszarze logistyki miasta, zainicjował i propaguje nowe obszary stosowania logistyki, tj. logistykę społeczną. Autor 6 podręczników akademickich, 3 monografii naukowych, 50 rozdziałów w monografiach naukowych, a także 120 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i poza granicą. Redaktor naukowy 15 prac naukowych. Prowadzi wykłady z logistyki miasta na studiach licencjackich, magisterskich i doktorskich, w Polsce, Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie. Otrzymał nagrody Redaktora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Za podręcznik Podstawy logistyki miejskiej (wyd. II rozszerzone) w 2008 r. otrzymał Nagrodę Specjalną Dziennikarzy za najlepszy podręcznik akademicki.