Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Jagienka Rześny-Cieplińska
ORCID: 0000-0002-8882-8472

Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, w Katedrze

Ekonomii. Jej obszary badawcze koncentrują się na roli or-
ganizatorów transportu w gospodarce, logistyce miejskiej, lo-
gistycznych aspektach procesów transportowych i różnych

wymiarach funkcjonowania przedsiębiorstw. Ma również
duże doświadczenie w dydaktyce.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.2
JEL: L91, R40, R52

Miasta są motorami rozwoju gospodarczego — to między nimi odbywają się przepływy kapitału, są najważniejszymi ośrodkami edukacji i innowacji. Ponad połowa ludności światowej żyje w miastach i liczba ta jeszcze się zwiększy. Szybki rozwój obszarów miejskich staje się coraz większym wyzwaniem dla planistów miejskich, szczególnie ważnym jeżeli chodzi o planowanie systemów transportowych i logistycznych w zakresie przepływów pasażerów i dóbr na obszarach miejskich. Urbanizacja sprzyja jednak innowacjom, prowadzącym do projektowania i wdrażania nowych modeli organizowania przepływów w miastach. W artykule zostanie zaprezentowane koncepcje organizacyjne rozwiązań z zakresu crowd logistics, zmierzające do usprawnienia i zoptymalizowania procesów przepływów pasażerów i ładunków na obszarach miejskich. Analizie zostaną poddane możliwości zastosowania koncepcji crowd logistics, rodzaje rozwiązań, które w tym zakresie można stosować, a także korzyści wynikające z ich wdrażania, zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców, turystów jak i władz. Autorka dokona przeglądu doświadczeń i rozwiązań crowd logistics stosowanych w metropoliach światowych.

Słowa kluczowe: logistyka miejska; miejskie systemy transportowe; crowd logistics; ekonomia współdzielenia