Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.2
JEL: L91, R40, R52

Kierunki rozwoju logistyki miejskiej — aspekty organizacyjne

Miasta są motorami rozwoju gospodarczego — to między nimi odbywają się przepływy kapitału, są najważniejszymi ośrodkami edukacji i innowacji. Ponad połowa ludności światowej żyje w miastach i liczba ta jeszcze się zwiększy. Szybki rozwój obszarów miejskich staje się coraz większym wyzwaniem dla planistów miejskich, szczególnie ważnym jeżeli chodzi o planowanie systemów transportowych i logistycznych w zakresie przepływów pasażerów i dóbr na obszarach miejskich. Urbanizacja sprzyja jednak innowacjom, prowadzącym do projektowania i wdrażania nowych modeli organizowania przepływów w miastach. W artykule zostanie zaprezentowane koncepcje organizacyjne rozwiązań z zakresu crowd logistics, zmierzające do usprawnienia i zoptymalizowania procesów przepływów pasażerów i ładunków na obszarach miejskich. Analizie zostaną poddane możliwości zastosowania koncepcji crowd logistics, rodzaje rozwiązań, które w tym zakresie można stosować, a także korzyści wynikające z ich wdrażania, zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców, turystów jak i władz. Autorka dokona przeglądu doświadczeń i rozwiązań crowd logistics stosowanych w metropoliach światowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: logistyka miejska; miejskie systemy transportowe; crowd logistics; ekonomia współdzielenia

Bibliografia

Bibliografia/References

Arslan, A., Agatz, N., Kroon, L., Zuidwijk, R. (2016). Crowdsourced delivery: a dynamic pickup and delivery problem with ad-hoc drivers. SSRN Electronic Journal: 1–29. https://doi.org/10.2139/ssrn.2726731.

Buldeo Rai, H., Verlinde, S., Merck, J., Macharis, C. (2017). Crowd logistics: an opportunity for more sustainable urban freight transport? Eur. Transp. Res. Rev. 9: 39, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12544-017-0256-6.pdf. https://doi.org/10.1007/s12544-017-0256-6.

Civitas Wiki (2015). Smart Choices for cities. Making Urban Freiht Logistics More Sustainable. Retreived from http://www.eltis.org/sites/eltis/files/trainingmaterials/civ_pol-an5_urban_web-1.pdf.

Czupich. A., Ignasiak-Szulc. A., Kola-Bezka. M. (2016). Czynniki i bariery wdrażania koncepcji smart city w Polsce, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 276.

Eckhardt, G. M., Bardhi, F. (2015). The Sharing Economy Isn't About Sharing at All. Harvard Business Review, 28th January.

Gonzales-Feliu, J., Semet, F., Routhier, J. -L. (2014). Sustainable Urban Logistics: Concepts, Methods and Information System. Springer. Retrieved from http://www.springer.com/gp/book/9783642317873. https://doi.org/10.1007/978-3-642-31788-0.

Hajduk, S. (2017). Bibliometric analysis of publications on city logistics in international scientific literature. Procedia Engineering, 182. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.194.

Dimitrou, H. T., Gakenheimer, R. (2011). Urban Transport in the Developing World. A Handbook of Policy and Practice. Edward Elgar, Northampton.

Kiba-Janiak, M. (2016), Kluczowe czynniki sukcesu logistyki miejskiej z perspektywy zarządzania miastem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 420, Wrocław. https://doi.org/10.15611/pn.2016.420.13.

Komninos, N. (2008). Intelligent Cities and Globalisationof Innovation Networks, London and New York, Routledge.

Markowski, T., Marszał, T. (2006). Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: KPZK PAN.

Mckinnon, A. (2016). Crowdshipping — a communal approach to reducing urban traffic levels? Kuehne Logistics University, Logistics White Paper, 1.

Mizielińska-Chmielewska, M. (2018). Inteligentne miasta podążają za modelem ekonomii współdzielenia. Inteligentnemiasta.com.

Olender-Skorek, M. (2017). Rosnące znaczenie współdzielenia we współczesnej gospodarce, Ekonomiczne Problemy Usług 1 (126). https://doi.org/10.18276/epu.2017.126/1-26.

Pasternak, Ł., Sadowski, A. (2014). Bariery i ograniczenia w logistyce miejskiej, Studia Miejskie, 15.

Sampaio, A., Savelsbergh, M., Veelenturf L., VanWoensel T., (2017). Crowd-based City Logistics, SCL Report Series Crowd-based City Logistics. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-814242-4.00015-6.

Szołtysek, J. (2007). Podstawy Logistyki Miejskiej. Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Szołtysek, J. (2014). City logistics perspectives. Logistyka, 4.

Taniguchi, E. (2014). Concepts of city logistics for sustainable and liveable cities. Procedia — Social and Behavioral Sciences 151. Retrived from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814054718. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.029.

Taniguchi, E. (2001). City logistics: Networking Modelling and Intelligent Transport System. United Kongdom, Elsevier. Taniguchi, E., Thompson, R. G. (2015). City logistics. Mapping the future. CRC Press.

Urban Logistic. (2015). How to unlock value from last mile delivery for cities, transporters and retailers, Arthur D. Little FUM.

Witkowski, K. (2007). Aspekty logistyki miejskiej w zarządzaniu infrastrukturą transportową, Sulechów: Wydawnictwo PWSZ.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę