Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.6.1
JEL: I30, H12, M11, O32

Kierunki modyfikacji zarządzania łańcuchami dostaw w perspektywie przyszłości

Celem artykułu jest ocena stanu i wskazanie przyszłych przekształceń międzynarodowych łańcuchów dostaw. Zastosowano metodę analizy i krytycznej oceny stanu oraz projekcję zmian badanej dziedziny. Pandemię COVID-19 i wojenną agresję na Ukrainę należy uznać za poważną cezurę zmieniającą myślenie o kształtowaniu i zarządzaniu międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Dotychczasowy standard zarządzania nimi, opierający się na pasożytniczej pogoni za często nienależną nadwyżką finansową, powinien zostać zredefiniowany. Postuluje się, aby dążyć do ukształtowania symbiotycznych łańcuchów zarządzanych relacyjnie i przyczyniających się do modernizacji społeczno-gospodarczej krajów słabiej rozwiniętych. Należy też spodziewać się przedsięwzięć na rzecz budowy większego stopnia odporności tych łańcuchów poprzez mniej rygorystyczne traktowanie potrzeby odchudzania łańcuchów, a w większym stopniu ich zazieleniania. Zmierzając też do redukcji ryzyka ekonomicznego, należy spodziewać się minimalizacji długości korytarzy transportowych, co oznacza relokację geograficzną firm tworzących łańcuchy dostaw.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: łańcuchy dostaw; cele zarządzania; modele łańcuchów dostaw; nowa organizacja i zarządzanie łańcuchami dostaw

Bibliografia

Bibliografia/References

Banaszyk, P. (2020). The effectiveness criteria from the enterprise management and supply chain management perspective. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6). https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.6.1

Banaszyk, P., & Fimińska-Banaszyk, R. (2016). Symbiotic and parasitic supply chains. Research in Logistics and Production, 6(5). https://doi.org/10.21008/j.2083-4950.2016.6.5.7

Banaszyk, P., & Gorynia, M. (2021). Pandemia COVID-19 a konkurencyjność przedsiębiorstwa. W: M. Gorynia (red.), Świat w obliczu pandemii. CeDeWu.

Baraniecka, A., & Zięba-Szewczyk, S. (2018). Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Marketing i Rynek, (11).

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1).

Bedianashvili, G. (2021). Macroeconomic and cultural determinants of the COVID-19 pandemic crisis. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 15(2).

Bekaert, G., Engstrom, E., & Ermolov, A. (2020). Aggregate demand and aggregate supply effects of COVID-19. A real-time analysis, https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2020049pap.pdf (dostęp 17.12.2021). https://doi.org/10.2139/ssrn.3611399

Brilman, J. (2002). Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i metody. PWE.

Brown, J., Sackett, P., & Wortmann, J. (1995). Future manufacturing systems — towards the extended enterprise. Computer in Industry, (25). https://doi.org/10.1016/0166-3615 (94)00035-o

Duliniec, A. (2012). Koszt kapitału w teorii i praktyce przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, (3). https://doi.org/10.33119/gn/100998

European Commission. (2021). Autumn 2021 economic forecast: From recovery to expansion, amid headwinds. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_pl (dostęp 17.12.2021).

Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. Review of International Political Economy, 12(1). https://doi.org/10.1080/09692290500049805

Gereffi, G., & Fernandez-Stark, K. (2011). Global value chain analysis: A primer. Center of Globalization. Governance and Competitiveness. https://www.researchgate.net/publication/265892395_Global_Value_Chain_Analysis_A_Primer (dostęp 28.12.2021). https://doi.org/10.4337/9781788113779.00008

Grzegorczyk, M. (2022). UNCTAD szacuje wpływ wojny na handel i rozwój. Puls Biznesu, (53/6062).

Has the pandemic shown inflation to be a fiscal phenomenon? (2021). The Economist, 18.12.2021, https://www.economist.com/financeand-economics/2021/12/18/has-the-pandemic-shown-inflation-to-be-a-fiscal-phenomenon (dostęp 21.12.2021).

Humphrey, J., & Schmitz, H. (2001). Governance in Global Value Chains. IDS Bulletin, 32(3). https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2001.mp32003003.x

Kudełko, M. (2016). Korygowanie niekorzystnych efektów zewnętrznych. Journal of Management and Finance, 14(3).

Lamming, R., Johnsen, T., Zheng, J., & Harland, C. (2000). An initial classification of supply networks. International Journal of Operations and Production Management, 20(6).

Massood, A. (2021). COVID-19 impact on consumer behaviour, demand and consumption. International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field, 7(1).

Panwar, R., Pinkse, J., De Marchi, V. (2022). The future of global supply chains in a post-COVID-19 world. California Management Review, 64(2). https://doi.org/10.1177/00081256211073355

Skarżyńska, A. (2012). Rachunek kosztów działań — nowe spojrzenie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, (3/332).

Yuchtman, E., & Seashore, S. (1979). Efektywność organizacji w świetle zasobów systemu. W: Zachowania człowieka w organizacji. PWN.

Waters, D., Rinsler, S., (2010). Global logistics. New directions in supply chain management, Kogan Page.

Williamson, O. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę