Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
prof. dr hab. Piotr Banaszyk
ORCID: 0000-0002-9457-3613
prof. dr hab. Piotr Banaszyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki Międzynarodowej.
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.2
JEL: M21, L21, L22

Opracowanie  jest  poświęcone  finansom  łańcucha  dostaw. Wobec  dyskusyjności  traktowania  strumienia  finansowego w łańcuchu  dostaw  jako  przedmiotu  zainteresowań  menedżerów  logistyki,  podjęto  próbę  identyfikacji  i ujawnienia związków  między  finansami  łańcucha  dostaw  a konkurencyjnością tego łańcucha jako całości. Scharakteryzowano podejścia do pojmowania finansów łańcucha dostaw oraz wskazano, jak wykorzystanie różnych metod finansowych wpływa na wzmacnianie konkurencyjności łańcucha. Przedstawiono też problemy i dylematy wynikające z poszukiwania zgodności między celami przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu dostaw a łańcuchem jako całością. Zastosowana metoda badawcza  to  identyfikacja,  interpretacja  i rozwinięcie  dotychczasowego stanu wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Słowa kluczowe: finanse łańcucha dostaw; zarządzanie łańcuchem dostaw; cele zarządzania łańcuchem dostaw; konkurencyjność łańcucha dostaw

prof. dr hab. Piotr Banaszyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki Międzynarodowej.