Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Koniunktura w transporcie i gospodarce magazynowej a rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce w latach 2007–2018

Transport i gospodarka magazynowa przyczyniają się do tworzenia PKB. Ten dział gospodarki jest bardzo wrażliwy na aktualny stan koniunktury. Jego wysokie obroty dają przyrost rozwoju społeczno-gospodarczego z pewnym opóźnieniem. Ale jeśli nie ma on wystarczająco dużo pracy, można się spodziewać recesji gospodarczej. W naszym kraju transport i gospodarka magazynowa tworzą ok. 6% PKB. Z roku na rok ten wskaźnik się lekko powiększa (5,3% w 2010 r). Dział tych specyficznych usług zatrudniał w 2018 r. ok. 709 tys. osób, gdy jeszcze 10 lat temu było to o 106 tys. osób mniej. Poprawia się flota transportowa zarówno pod względem liczebności, jak i jakości. W latach 2007–2018 praca przewozowa w transporcie ładunków wyraźnie wzrosła przy spadku w transporcie pasażerów w komunikacji masowej. Przybywa specjalistycznych powierzchni magazynowych (składów, silosów, chłodni). W sumie branża ta staje się to powoli polską specjalnością. Korzysta na tym nasza gospodarka i społeczeństwo, bowiem wraz jego rozwojem cały czas wzrasta PKB.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: transport; gospodarka magazynowa; rozwój społeczno-gospodarczy; koniunktura

Bibliografia

Bibliografia/References

Acemoglu, D., Robinson, J. A. (2014). Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa. Poznań: Zyska i S-ka.

Barczyk, R., Gaca, A., Zagoździńska, I. (1994). Zeszyty metodyczne i klasyfikacje — badanie koniunktury. Warszawa. Główny Urząd Statystyczny.

Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1992). Ekonomia. T. 2. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bórawski, P., Brodziński, Z. (2006). Analiza finansowa sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Oeconomia, 5(2).

Buhler, P. (2014). O potędze w XXI wieku. Warszawa: Dialog.

Chrzan, M. (2010). Dochód narodowy, bilans płatniczy i handlowy. W: J. Rymarczyk (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

GOFIN (2017). Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty — zasady ewidencji. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości. Dodatek nr 10/2017.

GUS (2008). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2009). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2010). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2011). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2012). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2013). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2014). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2015). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2016a). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2016b). Polska w liczbach 2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2017a). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2017b). Polska w liczbach 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2018). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2019). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

ILiM (2018). Logistyka w Polsce. Raport 2017. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Kamerschen, D. R., McKenzie, R. B., Nardinelli, C. (1991). Ekonomia. Gdańsk: FG NSZZ „Solidarność”.

Klamut, M. (2004). Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu. W: B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kuciński, K. (1994). Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Kulikowska-Wielgus, A., Wawryszuk, B., Ziemkowska, D., Henning, K., Jakubowska, N., (2019). Transport i logistyka jako strategiczna branża dla polskiej gospodarki. Raport. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Polski Instytut Transportu Drogowego.

Landes, D. S. (2008). Bogactwo i nędza narodów. Warszawa: Muza SA.

Letkiewicz, A. (2014). Uwarunkowania samoregulacji cenowo-kosztowej przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803.

Matkowski, Z. (1994). Metody oceny i prognozowania koniunktury. W: D. Hubner, M. Lubiński, W. Małecki, Z. Matkowski, Koniunktura gospodarcza. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ministerstwo Gospodarki (2015). Raport o stanie gospodarki 2015. Warszawa.

Pietrzyk, K., Górski, P. (2014). Infrastruktura techniczna na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W: J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa zarysie. Warszawa: Difin.

Płaczek, J. (1998). Wstęp do teorii geografii gospodarczej. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

PWN (1992). Encyklopedia popularna PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stiglitz, J. E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strahl, D. (1990). Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Tundys, B., Matuszczak, A. (2014). Analiza zależności między poziomem PKB a transportem i jego kosztami zewnętrznymi w wybranych krajach UE. Logistyka, (2).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę