Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.5.1
JEL: L10, L19, M10, M19

Logistyka jako koncepcja i determinanta zarządzania — śladami aktywności naukowej Profesora Piotra Blaika

Logistyka pełni ważną rolę w zarządzaniu. Jest ona zarówno istotnym obszarem nauk o zarządzaniu i jakości, jak i instrumentem kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz łańcuchów i sieci dostaw. Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych problemów badawczych podejmowanych przez Profesora Piotra Blaika, związanych z logistyką jako koncepcją i determinantą zarządzania. W pracach autorstwa Profesora logistyka jest postrzegana przede wszystkim jako koncepcja zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji, a także jako determinanta zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Takie podejście do istoty logistyki nadal jest w Polsce relatywnie rzadko spotykane.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: logistyka; koncepcja logistyki; determinanty logistyczne

Bibliografia

Bibliografia/References

Blaik, P. (1996). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P. (2001). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P. (2009). Nowoczesna koncepcja logistyki jako systemowa determinanta zarządzania przedsiębiorstwem. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 2–9.

Blaik, P. (2010). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P. (2015). Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P., Bruska, A., Kauf, S., & Matwiejczuk, R. (2013). Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Deepen, J. (2007). Logistics outsourcing relationships. Measurements, antecedents, and effects of logistics outsourcing performance. Physica-Verlag, a Springer Company.

Dehler, M. (2001). Entwicklungsstand der Logistik. Messung — Determinanten — Erfolgswirkungen. DU-Verlag.

Delfmann, W., Dangelmaier, W., Günthner, W., Klaus, P., Overmeyer, L., Rothengatter, W., Weber, J., Zentes, J., & Working group of the Scientific Advisory Board of German Logistics Association (BVL) (2010). Towards a science of logistics: Cornerstones of a framework of understanding of logistics as an academic discipline. Logistics Research, 2(2), 57–63.

Göpfert, I. (red.) (2006). Logistik der Zukunft — Logistics for the Future. Verlag Gabler.

Klaus, P. (2009). Logistics research: A 50 years' march of ideas. Logistics Research, 1(1), 53–65.

Matwiejczuk, R. (2014). Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Matwiejczuk, R. (2015). Z badań nad rozwojem koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 30–39.

Matwiejczuk, R. (2021). Logistyka w zarządzaniu strategicznym. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Mikus, B. (2003). Strategisches Logistikmanagement. Ein markt-, prozess- und ressourcenorierties Konzept. Deutscher Universitäts Verlag/GWV Fachverlage.

Prockl, G. (2007). Logistik-Management im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Erklärung und praktischer Handlung. Deutscher Universitäts Verlag/GWV Fachverlage.

Schulze, M. (2007). Prozesskostenorientierte Gestaltung von Wertschöpfungsketten. Deutscher Universitäts-Verlag.

Stabryła, A. (2010). Wieloaspektowe ujęcie systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W: H. Jagoda, & J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. (281–289). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Weber, J. (2002). Logistik- und Supply Chain Controlling. Schäffer-Poeschel Verlag.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę