Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
mgr inż. Marlena Jaworska
ORCID: 0000-0001-6779-6574
mgr inż. Marlena Jaworska   Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Zakład Logistyki i Marketingu.
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.5
JEL: R1, R10

Jedną  z podstawowych  funkcji  miasta  jest  zapewnienie mieszkańcom obszaru do rekreacji, wypoczynku i zacieśniania więzi społecznych. Obecnie szybki rozwój terenów zurbanizowanych utrudnia aranżowanie przyjaznych przestrzeni publicznych. Sposobem na ich stworzenie mogą stać się narzędzia i rozwiązania wypracowane w ramach logistyki miasta, która jako jeden z celów przyjmuje zaspokajanie potrzeb mieszkańców, podkreślając znaczenie miasta jako organizacji społecznej.

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja roli logistyki w kreowaniu przestrzeni publicznej na obszarze zurbanizowanym.

Słowa kluczowe: logistyka miasta; przestrzeń publiczna; funkcjonowanie miasta

mgr inż. Marlena Jaworska

 

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Zakład Logistyki i Marketingu.