Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.8.2
JEL: L10, L19, M10, M19

Orientacja rynkowa jako determinanta kształtowania i rozwoju koncepcji logistyki

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. W budowaniu tej przewagi istotną rolę odgrywa koncepcja logistyki. Kształtowanie i rozwój koncepcji logistyki pozostają pod wpływem różnych czynników, wśród których ważne miejsce zajmuje orientacja rynkowa. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań oraz najważniejszych kierunków oddziaływania orientacji rynkowej na kształtowanie i rozwój koncepcji logistyki. W artykule przedstawiono w szczególności: (1) istotę i podstawowe wyznaczniki orientacji rynkowej, (2) podstawowe determinanty orientacji rynkowej, (3) orientację rynkową przedsiębiorstwa na tle innych koncepcji biznesowych wyrażających podejście przedsiębiorstwa do rynku, (4) relacje orientacji rynkowej oraz koncepcji marketingowej, (5) najważniejsze metody pomiaru orientacji rynkowej, a także (6) przejawy oddziaływania orientacji rynkowej na kształtowanie i rozwój koncepcji

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: orientacja rynkowa; logistyka; koncepcja logistyki

Bibliografia

Bibliografia/References

Altkorn, J. (red.). (2000). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.

Ashwin, M., Hirst, A. (2015). Scoping the market orientation literature from 2009 to 2013: a review of the concept and the discussions found across a range of academic disciplines. Journal of Strategic Marketing, 23(4), 353–363. https://doi.org/10.1080/0965254x.2014.970213

Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P., Bruska, A., Kauf, S., Matwiejczuk, R. (2013). Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bratnicki, M., Zbierowski, P. (2013). Orientacje strategiczne przedsiębiorstwa jako ważny kierunek przyszłych badań zarządzania strategicznego. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne: Quo vadis?. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 22(2), 141–158.

Brzostek, K. (2015). Zarządzanie wiedzą w aspekcie orientacji rynkowej małych i średnich przedsiębiorstw. Management Forum, 3(2), 9–18. https://doi.org/10.15611/mf.2015.2.02

Deshpande, R., Farley, J. U., Webster, F. E, Jr. (1993). Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis. Journal of Marketing, 57(1), 23–37. https://doi.org/10.1177/002224299305700102

Felton A. P. (1959). Making the marketing concept work. Harvard Business Review, (37), 55–65.

Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (1998). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Harrison, A., Hoek, R. van (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kłeczek, R. (2003). Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie — podejścia metodologiczne i kierunki rozwoju badań. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Jaworski, B. J., Kohli, A. K. (1993). Market Orientation: Antecedents and Consequences. Journal of Marketing, 57(3), 53–70. https://doi.org/10.1177/002224299305700304

Jedliński, M. (1998). Orientacja na klienta jako warunek skutecznego działania zintegrowanego łańcucha dostaw. W: Zarządzanie łańcuchem dostaw, materiały konferencyjne Logistics'98, Katowice, t. I, 69–85.

Kohli, A. K., Jaworski, B. J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54(2), 1–18. https://doi.org/10.2307/1251866

Kohli, A. K., Jaworski, B. J., Kumar, A. (1993). MARKOR: A Measure of Market Orientation. Journal of Marketing Research, 30(4), 467–477. https://doi.org/10.2307/1251866

Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Kotler, Ph., Keller, K. L. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Lafferty, B. A., Hult, G. T. M. (2001). A synthesis of contemporary market orientation perspectives. European Journal of Marketing, 35(1/2), 92–109. https://doi.org/10.1108/03090560110363364

Lambin, J. J. (2001). Strategiczne planowanie marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Matwiejczuk, R. (2013). Orientacja na klienta w logistyce a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Logistyka, (1), 20–24.

Matwiejczuk, R. (2014). Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Matwiejczuk, R. (2015). Z badań nad rozwojem koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 30–39.

Mazurek-Łopacińska, K. (2002). Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

McNamara, C. P. (1972). The Present Status of the Marketing Concept. Journal of Marketing, 36(1), 50–57.

Michna, A., Kmiecik, R. (2012). Orientacja rynkowa a zarządzanie wiedzą w kontekście rozwoju i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, (60), 203–216.

Narver, J. C., Slater, S. F. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20–35. https://doi.org/10.2307/1251757

Shapiro, B. P. (1988). What the Hell Is „Market Oriented”? Harvard Business Review, (66), (11/12), 119–125.

Szymocha, D. (2017). Ograniczenia we wprowadzaniu orientacji rynkowej (market orientation) w polskich instytucjach kultury. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (321), 171–182.

Webster, F. E., Jr. (1988). The rediscovery of the marketing concept. Business Horizons, 31(3), 29–39.

Wójcik-Karpacz, A., Karpacz, J., Rudawska, J. (2020). Wpływ orientacji rynkowej na wyniki finansowe: badania empiryczne w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMŚP) działających w parkach technologicznych w Polsce. E-mentor, 1(83) 51–60. https://doi.org/10.15219/em83.1455

Zbierowski, P. (2012). Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę