Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Możliwości zagospodarowania wybranych rodzajów biomasy do celów energetycznych

W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania czterech rodzajów biomasy jako paliwa w domowym kotle grzewczym. Analizie poddano trociny sosnowe, świerkowe, łuskę słonecznika i słomę kukurydzianą. Materiały poddano procesowi pelletyzacji. Określono ich wybrane właściwości fizykochemiczne i skład elementarny. Dokonano również analizy ekonomicznej dla uzyskanych pelletów. Wykazano, że analizowane rodzaje biomasy — ze względu na konkurencyjną cenę, wysoką kaloryczność i skład elementarny — mogą być z powodzeniem stosowane jako paliwo w domowych kotłach grzewczych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: biomasa; pellet; domowy kocioł grzewczy; paliwo odnawialne

Bibliografia

Bibliografia

Agencja Rynku Energii (2009). Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Warszawa: Agencja Rynku Energii.

Bala-Litwiniak, A., Radomiak, H. (2019). Possibility of the Utilization of Waste Glycerol as an Addition to Wood Pellets. Waste and Biomass Valorization, 10(8), 2193–2199. https://doi.org/10.1007/s12649-018-0260-7.

Bilandzija, N., Jurisic, V., Voca, N., Leto, J., Matin, A., Sito, S., Kricka, T. (2017). Combustion properties of Miscanthus x giganteus biomass — Optimization of harvest time. Journal of the Energy Institute, 90(4), 528–533. https://doi.org/10.1016/j.joei.2016.05.009.

Bridgeman, T. G., Jones, J. M., Shield, I., Williams, P. T. (2008). Torrefaction of reed canary grass, wheat straw and willow to enhance solid fuel qualities and combustion properties. Fuel, 87(6), 844–856. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2007.05.041.

Cherubini, F., Peters, G. P., Berntsen, T., Stromman, A H., Hertwich, E. (2011). CO2 emissions from biomass combustion for bioenergy: Atmospheric decay and contribution to global warming. GCB Bioenergy, 3(5), 413–426. https://doi.org/10.1111/j.1757-1707.2011.01102.x.

Demirbas, A. (2005). Potential applications of renewable energy sources, biomass combustion problems in boiler power systems and combustion related environmental issues. Progress in Energy and Combustion Science, 31(2), 171–192. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2005.02.002.

European Biofuels Technology Platform Strategic Research Agenda & Strategy Deployment Document. (2008).

Grudziński, Z. (2013). Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej. Rocznik Ochrona Srodowiska, 15(1), 2249–2266.

Klugmann-Radziemska, E. (2011). Możliwości szerokiego wykorzystania biopaliw w transporcie drogowym na terenie miasta Gdańska. Gdańsk.

Lewandowski, I., Clifton-Brown, J. C., Scurlock, J. M. O., Huisman, W. (2000). Miscanthus: European experience with a novel energy crop. Biomass and Bioenergy, 19(4), 209–227. https://doi.org/10.1016/S0961-9534(00)00032-5.

McKendry, P. (2002). Energy production from biomass (part 1): overview of biomass. Bioresource Technology, (83), 37–46. https://doi.org/Doi:10.1016/s0960-8524(01)00118-3.

Obaidullah, M., Bram, S., Verma, V., De Ruyck, J. (2012). A review on particle emissions from small scale biomass combustion. International Journal of Renewable Energy Research, 2(1), 147–159.

Pomykała, R., Łyko, P. (2013). Biogaz z odpadów (bio) paliwem dla transportu — bariery i perspektywy. Chemik, 67(5), 454–461.

Rabaçal, M., Fernandes, U., Costa, M. (2013). Combustion and emission characteristics of a domestic boiler fired with pellets of pine, industrial wood wastes and peach stones. Renewable Energy, (51), 220–226. https://doi.org/10.1016/j.renene.2012.09.020.

Radomiak, H., Bala-Litwiniak, A., Zajemska, M., Musiał, D. (2017). Numerical prediction of the chemical composition of gas products at biomass combustion and co-combustion in a domestic boiler. Energy and Fuels 2016, (14), 1–8. https://doi.org/ 10.1051/e3sconf/20171402043.

Rosenqvist, H., Roos, A., Ling, E., Hektor, B. (2000). Willow growers in Sweden. Biomass and Bioenergy, 18(2), 137–145. https://doi.org/10.1016/S0961-9534(99)00081-1.

Roy, M. M., Corscadden, K. W. (2012). An experimental study of combustion and emissions of biomass briquettes in a domestic wood stove. Applied Energy, (99), 206–212. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.05.003.

Sami, M., Annamalai, K., Wooldridge, M. (2001). Co-firing of coal and biomass fuel blends. Progress in Energy and Combustion Science, 27 (2), 171–214. https://doi.org/10.1016/S0360-1285(00)00020-4.

Szczukowski, S., Budny, J. (2003). Wierzba krzewiasta — roślina energetyczna. https://www.bip.wfosigw.olsztyn.pl/res/serwisy/bip-wfos-igwolsztyn/komunikaty/_016_003_001_64954.pdf (19.11.2019).

Theis, M., Skrifvars, B. -J., Zevenhoven, M., Hupa, M., Tran, H. (2006). Fouling tendency of ash resulting from burning mixtures of bio fuels. Part 2: Deposit chemistry. Fuel, 85(14–15), 1992–2001. https://doi.org/10.1016/j.fuel. 2006.03.015.

Vassilev, S. V., Baxter, D., Andersen, L. K., Vassileva, C. G. (2010). An overview of the chemical composition of biomass. Fuel, 89(5), 913–933. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2009.10.022.

Williams, C. L., Westover, T. L., Emerson, R. M., Tumuluru, J. S., Li, C. (2016). Sources of Biomass Feedstock Variability and the Potential Impact on Biofuels Production. Bioenergy Research, 9(1), 1–14. https://doi.org/10.1007/s12155-015-9694-y.

Wisz, J., Mawiejew, A. (2010). Biomasa — badania w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania. https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fbiomasa_badania.pdf.

Zamorano, M., Popov, V., Rodríguez, M. L., García-Maraver, A. (2011). A comparative study of quality properties of pelletized agricultural and forestry lopping residues. Renewable Energy, 36(11), 3133–3140. https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.03.020.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę